Asset Publisher Asset Publisher

Terenowa narada nadleśniczych

Na terenie Nadleśnictwa Miradz obejmującego kompleksy leśne w południowej części Kujaw, odbyła się w dniach 7 i 8 października br. narada nadleśniczych z udziałem dyrektora Janusza Kaczmarka i grupy pracowników biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Na kilkunastu powierzchniach szkoleniowych uczestnicy spotkania przedyskutowali wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki leśnej i ochrony przyrody.

W pierwszym dniu spotkania odbyła się, w Przyjezierzu w warunkach kameralnych, prezentacja „Strategii Lasów Państwowych na lata 2014-2030", którą przedstawił Mariusz Błasiak z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Kolejne wystąpienie dotyczyło nowelizacji prawa zamówień publicznych, którą omówił Marek Wyżlic – naczelnik z Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.

Część terenową narady nadleśniczych rozpoczął rejs statkiem spacerowym po Gople poświecony walorom przyrodniczym rezerwatu przyrody „Nadgoplański Park Tysiąclecia". Tematy „leśne" były prezentowane uczestnikom narady dopiero nazajutrz, 8 października br., na kilkunastu powierzchniach wybranych na potrzeby spotkania przez gospodarza, nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz Andrzeja Kaczmarka.

Na pierwszej powierzchni zaprezentowano inwestycję wykonaną w 2014 r. - punkt czerpania wody na jeziorze Czyste w Leśnictwie Przyjezierze z obszernym placem manewrowym i prowadzącą do niego drogą dojazdową. Inwestycja poprawiła zabezpieczenie pożarowe miejscowych lasów, usprawniła komunikację wozów gaśniczych, w tym pojazdów wysokotonażowych, co jest szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych np. pożaru lasu. Odbyła się tu prezentacja nowoczesnego urządzenia pomiarowego pozwalającego ocenić niektóre istotne parametry wykonania dróg leśnych (jak zagęszczenie podłoża i nośność gruntu), wykorzystywanego w nadzorze prowadzonym przez Wydział Rozwoju i Innowacji RDLP w Toruniu.

Następnie uczestnicy narady wizytowali gospodarstwo szkółkarskie Wysoki Most - obiekt o powierzchni ogólnej ponad 18 ha, w tym 7 ha produkcyjnej. Roczna produkcja sadzonek w tej szkółce przekracza 3 mln sztuk, z tego 65% to sadzonki gatunków liściastych. W ostatnich kilku latach na terenie szkółki leśnej zrealizowano szereg ważnych inwestycji, w tym: nowe ogrodzenie całego obiektu, halę magazynową na sprzęt i urządzenia pracujące w szkółce oraz modernizację systemu nawadniania. Uczestnikom narady zaprezentowano pracę ciągnikowego opryskiwacza szkółkarskiego wykorzystywanego w profilaktyce oraz zwalczaniu choroby grzybowej – mączniaka prawdziwego dębu.

Na kolejnej powierzchni leśnej w Leśnictwie Wysoki Most omawiano i prezentowano zagadnienia związane z rozpoczętą jeszcze w 1998 roku i kontynuowaną przez kilkanaście ostatnich lat przebudową drzewostanu (stan wyjściowy to  90% udziału sosny) oraz aktualnym problemem opieńkowej zgnilizny systemu korzeniowego (armillariozy) dotyczącym uprawy sosnowej.

W Leśnictwie Wysoki Most uczestnicy narady wizytowali również 117-letni drzewostan jodłowo-sosnowy, w którym na powierzchni 1,8 ha rozwija się uznane już w 2011 r. naturalne odnowienie jodły. Przedyskutowano celowość prowadzenia badań genetycznych potwierdzających pochodzenia drzewostanu macierzystego, jak również zasadność utworzenia Wyłączonego Drzewostanu Nasiennego dla jodły poza naturalnym zasięgiem tego gatunku.

Cennym obiektem przyrodniczym występującym w kompleksie lasów miradzkich jest 230-letni drzewostan dębowy na terenie Leśnictwa Młyny. Zajmuje on blisko 12 ha i z inicjatywy miejscowych leśników już w 1995 roku został uznany za powierzchniowy pomnik przyrody. W drzewostanie zinwentaryzowano m.in. 450 dębów szypułkowych, w tym 83 sztuki o pierśnicy w przedziale 91-115 cm. Obiekt podlega ochronie zachowawczej i wchodzi w skład obszaru Natura 2000 „Pojezierze Gnieźnieńskie"; wyróżniono tutaj siedlisko naturowe typu grądu środkowoeuropejskiego.

Na kolejnej pozycji, przy okazji wizytowania założonej w 2012 r. uprawy pochodnej daglezji zielonej dyskutowano m.in.: celowość wprowadzania w polskich lasach gatunków introdukowanych, zagrożenia dla uprawy ze strony czynników abiotycznych (susza, przymrozki), chorób grzybowych i zwierzyny zgryzającej młode pędy.

Na trasie objazdu powierzchni szkoleniowych znajdowała się siedziba Nadleśnictwa Miradz. Nadleśniczy Andrzej Kaczmarek zaprosił uczestników do odwiedzenia gustownie zmodernizowanej w ostatnim czasie sali narad. Sala ta służy leśnikom, ale również działalności edukacyjnej nadleśnictwa, szczególnie gdy aura nie pozwala na przeprowadzenie zajęć w terenie, na pobliskiej leśnej ścieżce dydaktycznej.

W dalszej części narady terenowej prezentowano i dyskutowano kolejne, interesujące przykłady zaawansowanej przebudowy drzewostanów, niegdyś litych sosnowych, na liściaste z dominującym dębem i widocznym udziałem buka, modrzewia i kępowo lub punktowo wielu innych gatunków liściastych. Odwiedzane obiekty występują bowiem na żyznych siedliskach lasowych. Sporo uwagi poświęcono kwestii pozostawiania cennych fragmentów drzewostanu macierzystego, drzew biocenotycznych, zabiegom pielęgnacyjnym i ochronie młodego pokolenia lasu przed zwierzyną. Na kolejnej powierzchni szkoleniowej uczestnicy zastanawiali się nad optymalnym rozwiązaniem kwestii kształtowania stref ekotonowych.

Na terenie Leśnictwa Ostrowo zaprezentowano wykonane w br. – w ramach realizowanego przez Lasy Państwowe programu „Aktywne Udostępnianie Lasu" – miejsce postoju pojazdów. Obiekt ten jest elementem szlaku rowerowego „Wokół Jeziora Ostrowskiego", w którego wykonanie zaangażowały się miejscowe samorządy, organizacje pozarządowe oraz Nadleśnictwo Miradz.

Ostatnim punktem programu narady terenowej nadleśniczych było Miejsce Pamięci Narodowej zlokalizowane na terenie Leśnictwa Przedbórz. Jesienią 1939 roku Niemcy zamordowali tu kilkunastu Polaków. Podobnych miejsc w miradzkich lasach jest wiele. Uczestnicy narady oddali hołd pomordowanym i zapalili znicz przy pamiątkowym obelisku.

Na zakończenie spotkania dyrektor Janusz Kaczmarek podziękował nadleśniczemu Nadleśnictwa Miradz Andrzejowi Kaczmarkowi za znakomitą organizację narady, interesujący dobór tematyki do prezentacji i dyskusji oraz za gościnność. Podobna doroczna narada terenowa jest przewidywana w następnym roku, w innym nadleśnictwie Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.