Asset Publisher Asset Publisher

Sztandar dla Nadleśnictwa Włocławek

Sztandar, będący symbolem godności, honoru, dumy i etosu służby otrzymało 5 listopada 2014 roku Nadleśnictwo Włocławek.

Fundatorem sztandaru, na którym widnieje znak Lasów Państwowych, orzeł biały oraz napis „Oddani Lasom i Ojczyźnie" był dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Janusz Kaczmarek.

Ceremonii poświęcenia, która odbyła się w bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku dokonał sam biskup diecezji włocławskiej, ks. Wiesław Mering. Podczas Mszy św. w przepięknej, 600-letniej katedrze, stanowiącej wotum za zwycięstwo odniesione nad Krzyżakami pod Grunwaldem, miejscowy proboszcz ks. Radosław Nowacki przypomniał o doniosłej roli leśników w opiece nad powierzonymi zasobami przyrody. Na zakończenie liturgii, leśnicy z Nadleśnictwa Włocławek przekazali Jego Ekscelencji biskupowi Meringowi pamiątkową grafikę na szkle.

W części kameralnej, odbywającej się w sali pobliskiego seminarium duchownego, oprócz załogi Nadleśnictwa Włocławek, udział wzięli zaproszeni goście. Byli wśród nich m.in.: prezydent miasta Włocławka Andrzej Pałucki, przedstawiciele służb mundurowych, a także nadleśniczowie i poczty sztandarowe kilku sąsiednich nadleśnictw.

Symboliczne wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru przez gości zakończył gwóźdź oraz pamiątkowy wpis Janusza Kaczmarka dyrektora RDLP w Toruniu. Dalej nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru nadleśniczemu Nadleśnictwa Włocławek Włodzimierzowi Pamfilowi, który uroczyście ślubował dbać o honor sztandaru i godnie go reprezentować. Podobnie uczynił Maciej Namieśnik, odbierający sztandar chorąży pocztu nadleśnictwa.

Nadleśniczy przekazał dyrektorowi RDLP w Toruniu grafikę na szkle z wizerunkiem siedziby Nadleśnictwa Włocławek, a miłą niespodzianką dla zaproszonych gości było wręczenie pamiątkowych medali oraz zbiorowa fotografia.

W swoim wystąpieniu dyrektor Janusz Kaczmarek zwrócił uwagę na spoczywający na leśnikach honorowy obowiązek zachowania spuścizny 90-letniej tradycji Lasów Państwowych w zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczo-prawnych. Dyrektor zauważył, że praca leśników stanowi nieustanne poszukiwanie kompromisu pomiędzy wartościami społecznymi, przyrodniczymi i produkcyjnymi, zaś w komentarzu do tego sformułowania przywołał myśl Adama Loreta, pierwszego dyrektora Lasów Państwowych, że tylko państwo, jako właściciel lasów jest w stanie zagwarantować wypełnianie wszystkich tych funkcji. Kierując życzenia do załogi Nadleśnictwa Włocławek, podziękował za wytrwałą i odpowiedzialną pracę wszystkim – byłym i obecnym – pracownikom nadleśnictwa, które – jak powiedział dyrektor – jest jednym z najtrudniejszych nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. „Niech sztandar będzie przedmiotem Waszej dumy i trwałym znakiem przynależności zawodowej wszystkich leśników zatrudnionych w nadleśnictwie" – powiedział.

Ceremonię, zarówno w kościele, jak i na sali audytoryjnej, uświetniły sygnały zespołu Akteon ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uroczystości zakończyły się kilkunastominutowym koncertem tego istniejącego ponad 15 lat zespołu.

Nadleśnictwo Włocławek jest już piątym nadleśnictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, które posiada swój sztandar.