Asset Publisher Asset Publisher

Szkolimy się w walce z pożarami

Prowadzenie lekkiego samochodu patrolowo-gaśniczego w trudnych, terenowych warunkach, sprawna obsługa agregatu gaśniczego w trakcie akcji gaszenia pożarów lasu, a niekiedy także konieczność użycia pilarki, żeby utorować sobie drogę to m.in. tematy szkolenia, które przeprowadzono dla kierowców samochodów patrolowo-gaśniczych.

Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu jest zakwalifikowany do I Kategorii Zagrożenia Pożarowego Lasu - co to oznacza? Lasy naszej dyrekcji są szczególnie zagrożone ze strony pożarów - na to wskazują statystyki, ale również występuje tutaj wiele czynników ułatwiających rozprzestrzenianie się pożarów, jak na przykład duży udział siedlisk borowych, na których rosną głównie drzewostany sosnowe.
W takiej sytuacji podejmowanny jest szereg działań zmierzajacych do ograniczenia występowania pożarów, szybszego ich wykrywania i alarmowania, sprawniejszego podejmowania akcji gaśniczych. 

Jednym z takich działań są szkolenia dla kierowców lekkich samochodów patrolowo-gaśniczych, na których zamontowane są m.in. zbiorniki o pojemności 400 l, znacząco utrudniające jazdę po piaszczystych, leśnych drogach. Na początku marca w takim szkoleniu uczestniczyli pracownicy z nadleśnictw dyrekcji: pilskiej, szczecineckiej i toruńskiej.

Oprócz zajęć teoretycznych na temat pożarów lasu, metod ich gaszenia i bezpieczeństwa pracy w takich sytuacjach, szkolenie obejmowało również część praktyczną na terenie Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi. Na torze motocrossowym wszyscy ćwiczyli jazdę samochodem w trudnych warunkach, a na wyznaczonych stanowiskach: obsługę agregatu gaśniczego oraz bezpieczną obsługę pilarki. Nigdy nie wiadomo czy na drodze, którą poruszamy się do pożaru nie będzie leżało zwalone drzewo, które trzeba będzie sprawnie przeciąć. Z kolei na miejscu pożaru szybka obsługa agregatu może pozwolić nam go szybko opanować, a tym samym zminimalizować straty w środowisku. Ale ponad wszystko - trzeba dojechać na miejsce, a to na terenach leśnych bywa trudne.

 Należy podkreślić, że stan infrastruktury pożarowej pozwala leśnikom i strażakom dojechać w wiele miejsc i pobrać wodę, bo z roku na rok inwestujemy w coraz więcej dojazdów pożarowych oraz punktów czerpania wody. Jednak niezmiennie najważniejszym czynnikiem w walce z pożarami jest czas. Dlatego szybkie dotarcie na miejsce i sprawne podjęcie działań jest dla nas priorytetem.