Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie z zakresu szkółkarstwa leśnego

Trwające badania naukowe i postęp techniczny pozwalają na nieustanne doskonalenie hodowli lasu, w tym tak podstawowego działu tej nauki, jakim jest szkółkarstwo.

W dniach 5-7 listopada 2014 r. odbyło się na terenie RDLP w Toruniu szkolenie z zakresu szkółkarstwa leśnego, którego uczestnikami byli leśniczowie szkółkarze, zastępcy nadleśniczych oraz pracownicy zajmujący się zagadnieniami szkółkarstwa w biurach nadleśnictw. 

Organizatorem szkolenia był Wydział Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Toruniu i Ośrodek Rozwojowo–Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Podczas części kameralnej merytoryczne wykłady wygłosili zaproszeni przez organizatorów przedstawiciele świata nauki: prof. dr hab. Wojciech Wesoły – kierownik Zakładu Selekcji, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ekspert z zakresu hodowli lasu, selekcji i nasiennictwa, genetyki drzew leśnych, autor wielu publikacji, artykułów naukowych, ekspertyz; dr inż. Andrzej Łabędzki – wykładowca Katedry Entomologii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, entomolog i odonatolog, wieloletni współpracownik LP, autor publikacji i artykułów naukowych, a także prof. dr hab. Piotr Łakomy - Prodziekan Wydziału Leśnego ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracownik Katedry Fitopatologii Leśnej, członek Komitetu Nauk Leśnych PAN, specjalista w dziedzinie fitopatologii.

Dzięki obecności znakomitych prelegentów uczestnicy szkolenia mogli usystematyzować posiadaną wiedzę oraz uzyskać wiele nowych informacji z zakresu prowadzenia szkółek, produkcji kompostów, czy zapobiegania szkodom ze strony szkodników owadzich i patogenów grzybowych. Informacje te, niejednokrotnie opierające się na najświeższych wynikach trwających badań naukowych, będą mogły być z powodzeniem wykorzystane przy prowadzeniu szkółek leśnych na naszym terenie.

W części terenowej szkolenia zaprezentowano uczestnikom trzy szkółki położone na terenie nadleśnictw: Miradz (w dniu 5.11.2014 r.), Dobrzejewice, Toruń i Szubin (w dniu 7.11.2014 r.). Krótkie informacje w postaci prezentacji multimedialnych na temat obiektów oglądanych w dniu 7.11.2014 r. zostały przedstawione przez kierownictwo poszczególnych nadleśnictw na sali edukacyjnej przy szkółce kontenerowej Nadleśnictwa Dobrzejewice, gdzie uczestników przywitał i swoją prezentację na temat szkółkarstwa leśnego w skali toruńskiej dyrekcji LP przedstawił inż. Janusz Kaczmarek – dyrektor RDLP w Toruniu. Dyrektor poruszył przy okazji wiele zagadnień spoza szkółkarstwa leśnego, które mogły zainteresować uczestników szkolenia. Podczas spotkania w Dobrzejewicach wystąpiła również mgr inż. Honorata Galczewska – specjalista SL ds. stanu posiadania, która zapoznała obecnych na szkoleniu z zagadnieniami strategii Lasów Państwowych.

W ramach części terenowej uczestnikom szkolenia zostały zaprezentowane szkółki pod względem infrastrukturalnym i technicznym. Oprócz tego, w każdym z obiektów, przedstawiono szczegółowo tzw. zagadnienia wiodące, którymi były:

  • w Nadleśnictwie Miradz – system deszczujący z uszczelnionym ziemnym zbiornikiem wody, niedawno wyposażona w nawilżacz chłodnia do przechowywania nasion i sadzonek, nowy budynek magazynowy o metalowej konstrukcji, opryskiwacz ciągnikowy z atomizerami wspomaganymi wentylatorami,
  • w Nadleśnictwie Dobrzejewice – nowe elementy szkółki kontenerowej w postaci trzech tuneli foliowych, dodatkowego pola zraszania, chłodni do przechowywania sadzonek i hali technologiczno-magazynowej powstałe w roku 2013,
  • w Nadleśnictwie Toruń – nowy system deszczujący z naziemnymi zbiornikami wody oraz znaczenie mikroelementów przy nawożeniu szkółek leśnych,
  • w Nadleśnictwie Szubin – nowa chłodnia z nawilżaczem do przechowywania nasion i sadzonek, nowy budynek biurowo-socjalny szkółki, siewnik własnej konstrukcji do siewu nasion gatunków iglastych tzw. siewem pełnym.  

Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zwiedzić najważniejsze zabytki Kruszwicy oraz podziwiać z wód jeziora Gopło faunę i florę Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. 

Szkolenie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących optymalizacji kosztów produkcji szkółkarskiej, poprawy wydajności pracy, doskonalenia jakości leśnego materiału sadzeniowego oraz wspierania bioróżnorodności w lasach.