Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zakończyliśmy tzw. okres akcji bezpośredniej, czyli czas zmagania się z pożarami na terenach leśnych. Chociaż trzeba zaznaczyć, że na terenie toruńskiej dyrekcji , jak dotąd, ostatni pożar miał miejsce na początku listopada.

Jesień i zima to czas podsumowania sytuacji pożarowej w bieżącym roku oraz przygotowań do następnego. Ale również czas szkolenia pracowników, którzy na co dzień zajmują się ochroną lasu przed pożarami. Właśnie takie szkolenie zostało zorganizowane w dniach 21 i 22 listopada br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Solcu Kujawskim.

W pierwszym dniu szkolenia leśnicy mieli okazję zapoznać się z systemem Smoke Detection. System ten służy do automatycznego wykrywania dymu, na podstawie ciągłej analizy obrazu z kamery.

Ponadto, pierwszego dnia zajęcia poprowadził także Krzysztof Żołna, który na co dzień służy w Państwowej Straży Pożarnej.  Słuchacze mieli okazję poznać metody działania Państwowej Straży Pożarnej podczas pożarów lasu. Prowadzący przedstawił także współpracę jednostek PSP i nadleśnictw z punktu widzenia strażaków. Na koniec dnia miał miejsce pokaz zjawisk pożarowych, będących następstwem zapalenia się dymu pożarowego.

Drugiego dnia szkolenia dominował temat modernizacji sieci łączności radiotelefonicznej ruchomej w Lasach Państwowych. Radiotelefony oraz infrastruktura przesyłowa, z której korzystamy wymaga modernizacji, abyśmy mogli sprawnie współdziałać z służbami ratowniczymi w sytuacji powstania pożaru lub innego zagrożenia. Stąd od dłuższego czasu podejmowane są działania zmierzające do ulepszeń w tym zakresie, ponieważ jest to jeden z fundamentalnych elementów ochrony przeciwpożarowej lasów.

Uzasadnieniem potrzeby szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej są pożary lasu. Tylko w bieżącym roku odnotowaliśmy 236 na terenie toruńskiej dyrekcji, w całych lasach państwowych było ich aż 2966.