Asset Publisher Asset Publisher

Święto Lasu w Brodnicy

Tegoroczne obchody Święta Lasu regionu kujawsko-pomorskiego odbyły się w Brodnicy, 29 kwietnia. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele 27 nadleśnictw i biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz zaproszeni przez nich goście. – Jestem optymistą, gdy myślę o przyszłości Lasów Państwowych – powiedział dyrektor Janusz Kaczmarek do uczestników uroczystości – Utwierdza mnie w tym przekonaniu przede wszystkim wysoki profesjonalizm i poświęcenie w pracy polskich leśników, w tym leśników zarządzających lasami na Kujawach i Pomorzu.

Leśników i gości przybywających do Brodnicy na regionalne obchody Ogólnopolskiego Święta Lasu 2014 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego powitał krótki koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych z Tucholi przed kościołem pw. Matki Bożej Fatimskiej. O godzinie dziesiątej poczty sztandarowe Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego przy dźwiękach hejnałów zajęły miejsce w świątyni obok ołtarza głównego. Rozpoczęła się Msza św. w intencji leśników, której przewodniczył miejscowy proboszcz, kapelan leśników diecezji toruńskiej ks. Gabriel Aronowski w asyście kapelanów diecezji pelplińskiej ks. Andrzeja Kossa i bydgoskiej ks. Mieczysława Bielińskiego.

Ksiądz Aronowski w homilii przestrzegł leśników przed pokusą wchodzenia na drogę propagandy i uleganiu ideologiom, które we współczesnym świecie święcą sukcesy. Zachęcił do dawania dobrego przykładu i świadectwa, do którego zobowiązuje mundur leśnika polskiego. Zachęcił do naśladowania wzorów życia świętych, patronów leśników. – Życzę wam radości płynącej z wykonywania służby polskim lasom – powiedział na zakończenie kapelan – i przekonania, że to co robicie dobrze służy Bogu, ludziom i ojczyźnie.

Po zakończeniu Eucharystii, odbył się występ grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Brodnicy poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II i jego kanonizacji, którą świat przeżywał dwa dni wcześniej, w niedzielę 27 kwietnia 2014 roku. Pięknie przygotowane i wykonane wystąpienie, bogate w treści i wysokie walory muzyczne i wokalne, utalentowanych młodych artystów, przypominało biografię wielkiego Polaka i świętego Jana Pawła II, nagradzane było gromkimi oklaskami.

Po zakończeniu programu w kościele, uczestnicy uroczystości pojechali do Brodnickiego Domu Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna tegorocznego Święta Lasu. Janusz Kaczmarek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przedstawił bogato ilustrowaną prezentację podsumowującą działalność gospodarczo-ochronną jednostek lasów państwowych w regionie kujawsko-pomorskim w 2013 roku. Pod wieloma względami, w tym zwłaszcza w zakresie rozmiaru zrealizowanych inwestycji, był to rok rekordowy w powojennej historii leśnictwa. Jest to m.in. efekt profesjonalizmu, wysokiego zaangażowania i po prostu dobrej pracy leśników, za co dyrektor z satysfakcją podziękował obecnym na sali delegacjom nadleśnictw. Prosił też nadleśniczych o przekazanie wszystkim pracownikom macierzystych jednostek wyrazów uznania za dobrą pracę w minionym roku.

W 2014 roku, ze względu na obciążenie jednostek Lasów Państwowych na rzecz budżetu państwa, szereg działań inwestycyjnych zostało ograniczonych. Niemniej jednak, na zakończenie swojego wystąpienia dyrektor Kaczmarek stwierdził: Jestem optymistą, gdy myślę o przyszłości Lasów Państwowych. Utwierdza mnie w tym przekonaniu przede wszystkim wysoki profesjonalizm i poświęcenie w pracy polskich leśników, w tym leśników zarządzających lasami na Kujawach i Pomorzu.

Leśnicy, wyróżniający się w ostatnim czasie w pracy oraz różnorodnej działalności i aktywności społecznej przynoszącej chwałę Lasom Państwowym, zostali uhonorowani medalami, odznakami, wyróżnieniami i nagrodami. Były to Medale Złote i Srebrne za Długoletnią Służbę, Kordelas Leśnika Polskiego, odznaki „Za Zasługi dla Lasów Kujawsko-Pomorskich". Były również wręczone nagrody laureatom konkursów: fotograficznego oraz na najładniejszą osadę leśną, ogłaszane przez dyrektora RDLP w Toruniu. Ponadto, nagrody dyrektora otrzymali dwaj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nakle za wykrycie i zatrzymanie sprawców podpaleń lasu.

W uroczystościach regionalnych obchodów Święta Lasu 2014 w Brodnicy uczestniczyli znamienici goście: wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, wicewojewoda kujawsko-pomorski Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa, starosta brodnicki Piotr Boiński, burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, członkowie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie" i inni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Ponadto, obecni byli przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, związków zawodowych, instytucji ochrony środowiska, Polskiego Związku Łowieckiego, placówek oświatowych, przemysłu drzewnego, Zakładów Usług Leśnych i innych przedsiębiorstw. W swoich wypowiedziach, adresach i listach gratulacyjnych, goście z uznaniem wyrażali się na temat kondycji lasów państwowych, pracy leśników i owocnej współpracy.