Asset Publisher Asset Publisher

Święto Lasu w Borach Tucholskich

Leśnicy Kujaw i Pomorza tegoroczne Święto Lasu obchodzili w Brusach i w Lasce na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo w Borach Tucholskich.

Na wstępie Mszy świętej ks. Klawikowski podkreślił dziękczynny charakter liturgii za otrzymane w minionym roku od Boga łaski. Wyraził również prośbę o błogosławieństwo dla środowiska zawodowego leśników, które na co dzień dba o lasy – wielkie dobro narodowe. – To dzięki wam te lasy są piękne, ciągle ich przybywa, są dobrze prowadzone, są wzorem dla innych. I niech tak będzie, niech Pan wam błogosławi, waszej pracy, waszej pasji. Niech ta praca będzie dla was zawsze wielką radością. Obyście także spotykali się z wdzięcznością społeczeństwa, ze zrozumieniem. W tych wszystkich intencjach, wraz ze zgromadzonymi tutaj kapłanami będziemy się za was modlić  – powiedział ks. Klawikowski.

We Mszy św. uczestniczyli leśnicy - przedstawiciele 27 nadleśnictw i biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z pocztami sztandarowymi, jak również duża grupa zaproszonych gości, wśród nich senatorowie Jan Wyrowiński i Andrzej Kobiak, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, przedstawiciele administracji samorządowej, straży pożarnej, policji, prokuratury, oświaty, związków zawodowych, instytucji związanych z ochroną przyrody, związku łowieckiego, przemysłu drzewnego i instytucji finansowych. Byli obecni również mieszkańcy Brus i okolicznych miejscowości.

Kapelan leśników ks. Andrzej Koss w homilii zauważył, że Lasy Państwowe są dzisiaj przykładem organizacji, która jest dobrze zarządzana i jest – jak na warunki polskie – silna ekonomicznie i która, co trzeba podkreślić, dzieli się swoim sukcesem z całym społeczeństwem. – Leśnik, czy to dyrektor, czy nadleśniczy, czy leśniczy zarządza dobrem, które nie jest jego własnością. Jest on sługą pracującym na rzecz społeczeństwa. Jego zadaniem i obowiązkiem jest tę swoją „władzę nad naturą" jak najlepiej, najpożyteczniej wypełnić – mówił kapłan. – Z tej pracy będzie rozliczony nie tylko przez społeczeństwo i przez historię, ale również przez Boga. Człowiek jest wtedy naprawdę wielki, kiedy służy – kontynuował. – Jest mały, gdy nadużywa władzy (…). Komu dano wiele rzeczy, od tego wiele wymagać będą. Kto chce sprostać tym wymaganiom, prosi Boga o dary Ducha Świętego, by dał mu światło rozeznania, moc na działanie. (…) Drodzy leśnicy, życzę wam, aby działalność którą prowadzicie przynosiła dobre owoce, by ubogacała ona całą Polskę i różne dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Niech Lasy Państwowe będą wzorem dla kraju, Europy i świata. Życzę wam, abyście byli postrzegani jako ludzie odpowiedzialni, którzy dostrzegają nie tylko aspekt ekonomiczny gospodarki leśnej, ale również całe ogromne dobro zasobów przyrody, które zostały wam powierzone – zakończył kapelan Koss.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewniała Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych z Technikum Leśnego w Tucholi pod batutą Mirosława Pałczyńskiego. Warto dodać, że mimo trudnych warunków atmosferycznych (silny i chłodny wiatr) młodzi muzycy, jeszcze przed Mszą św. odegrali kilka energicznych utworów dla publiczności, zgromadzonej przed kościołem w Brusach.

Po Mszy św. uczestnicy obchodów Święta Lasu udali się do Laski – małej miejscowości, malowniczo położonej pośród borowiackich lasów. Tutaj, pod obszernym namiotem, odbyła się oficjalna część uroczystości. Na wstępie dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek przedstawił prezentację podsumowującą wyniki pracy leśników Kujaw i Pomorza w minionym roku. Następnie duża grupa leśników została odznaczona i wyróżniona odznaczeniami państwowymi i resortowymi, odznakami i nagrodami za wybitne osiągnięcia zawodowe. Wręczali je: Ewa Mes – wojewoda kujawsko-pomorski, Jan Wyrowiński – wicemarszałek Senatu i dyrektor Janusz Kaczmarek.

Miłe, pełne sympatii słowa do zgromadzonych leśników skierowali goście uczestniczący w uroczystościach. Marszałek Senatu Jan Wyrowiński, nie kryjąc emocji, zaznaczył, że Brusy, Laska, okoliczne miejscowości, lasy i jeziora to miejsce jego dzieciństwa i młodości, z którymi łączą go najlepsze, niezatarte wspomnienia. Odnosząc się do sytuacji współczesnej, zapewnił leśników i zgromadzonych, że polskie lasy państwowe nie są zagrożone. Nie ma żadnych politycznych pomysłów na zmianę struktury formalno-prawnej tej dobrze funkcjonującej organizacji.

Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że z inicjatywy marszałka Wyrowińskiego, jeszcze przed Mszą św., inaugurującą obchody Święta Lasu, zostały złożone – przez marszałka, wojewodę Ewę Mes, dyrektora Janusza Kaczmarka i nadleśniczego Artura Kowalskiego – wiązanki kwiatów na grobach nadleśniczego Mikołaja Kudłowicza i leśniczego Jana Bińczyka, którzy spoczywają na Cmentarzu Wojennym w Brusach. Leśnicy ci pracowali w miejscowych lasach i zostali zamordowani przez Niemców podczas II wojny światowej.

Ciepłe słowa pod adresem leśników podczas uroczystości w Lasce skierowali senator Andrzej Kobiak i wojewoda Ewa Mes. Odczytano list, który do leśników adresował marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Życzenia przekazał także dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Strażacy podziękowali za inwestycje drogowe w lasach, które podnoszą bezpieczeństwo pożarowe lasów, bo pozwalają sprawniej działać jednostkom straży pożarnej, gdy pojawia się zagrożenie. Życzyli leśnikom pomyślności, dalszego rozwoju i tradycyjnego Darz Bór!
Burmistrz Brus Witold Ossowski podziękował Lasom Państwowym za współpracę, zwłaszcza za inwestycje drogowe, turystyczne i edukacyjne, które dobrze służą lokalnemu społeczeństwu i odwiedzającym Bory Tucholskie.

Serdeczne życzenia pod adresem leśników skierowali kolejni mówcy z samorządu powiatu chojnickiego, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem Krzysztof Kannenberg, przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego Sylwester Domek, przedstawiciel przemysłu drzewnego Wojciech Żelechowski oraz… minister środowiska Maciej Grabowski, którego adres odczytali prowadzący uroczystość w Lasce – Honorata Galczewska i Mateusz Stopiński z Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.

Organizatorom i uczestnikom regionalnych obchodów Święta Lasu na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo podziękował Janusz Kaczmarek i jednocześnie zapowiedział recital Weroniki Korthals. Po części artystycznej i posiłku odbyło się symboliczne sadzenie lasu na pobliskiej powierzchni leśnej. Dwa tysiące drzewek z zakrytym systemem korzeniowym ze szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Dobrzejewice zostało posadzonych z okazji tegorocznych obchodów Święta Lasu. Rośnie nowy las!

Serdecznie dziękujemy nadleśniczemu Arturowi Kowalskiemu, jak i wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Przymuszewo zaangażowanym w organizację Święta Lasu, za wzorowe przygotowanie obchodów.


Z kart historii Święta Lasu

Dni Lasu to największe święto lasów i leśników. Obchodzone jest od 1933 r. Z inicjatywą zorganizowania na terenie całego kraju stałego Święta Lasu wystąpiło w roku 1933 Prezydium Zarządu Głównego Związku Leśników Polskich. Ustalono, że święto, nazywane w różnych latach Świętem Lasu bądź Dniem Lasu, będzie organizowane co roku w ostatnią sobotę kwietnia.

Pierwsze obchody odbyły się już w roku 1933. Jak podawały „Echa Leśne" w numerze 12. z roku 1935, np. w Grudziądzu uroczystości Dni Lasu uświetniły przedstawienie i koncert w teatrze, na rynku grała orkiestra 55. Pułku Piechoty, młodzież posadziła ok. 2 tys. drzewek, a w centrum miasta odbył się pokaz produktów leśnych. W imprezie wzięły udział tysiące mieszkańców. W tym samym roku obchody Święta Lasu zorganizowano też w Zamościu, Tomaszowie, Kraśniku, Józefowie, Frampolu i Zwierzyńcu. Odbywały się akademie, odprawiano msze święte, sadzono drzewka.

W roku 1939 Dzień Lasu obchodzono w Poznaniu. W kinach wyświetlano filmy przyrodnicze, młodzież szkolna miała wolny wstęp do palmiarni, zorganizowano wycieczkę dwoma pociągami do Wielkopolskiego Parku Narodowego. W obchodach brały udział władze państwowe, kościelne i wojskowe, różne stowarzyszenia i miejscowa ludność, zwłaszcza dzieci i młodzież.

Wybuch wojny na wiele lat przerwał tradycję organizowania Święta Lasu. Powrócono do niej dopiero po ponad półwieczu, w roku 1993, kiedy to po raz pierwszy po wojnie świętowano ogólnopolskie Dni Lasu w Gołuchowie.