Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie wigilijne leśników Kujaw i Pomorza

Świąteczna atmosfera pełna serdeczności towarzyszyła uczestnikom spotkania wigilijnego leśników regionu kujawsko-pomorskiego, które odbyło się 10 grudnia br. w Ośrodku Szkoleniowym w Solcu Kujawskim.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli: J.M. rektor o. dr Zdzisław Klafka, kapelani leśników, parlamentarzyści, wojewoda kujawsko-pomorski, przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego oraz instytucji i organizacji współpracujących z leśnikami, a także emerytowani pracownicy, nadleśniczowie, główni księgowi, przedstawiciele związków zawodowych oraz pracownicy biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Ksiądz prałat Andrzej Koss poprowadził modlitwę oraz oczytał fragment Ewangelii wg Świętego Łukasza o Narodzeniu Pańskim, tradycyjnie przytaczany podczas Wigilii Bożego Narodzenia. Podziękował także leśnikom za pracę w mijającym roku, podkreślając trud i poświęcenie w usuwaniu skutków klęski żywiołowej, która dotknęła lasy regionu kujawsko-pomorskiego w sierpniu 2017 roku. 

Następnie, Bartosz Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, składając życzenia zdrowia i pomyślności pracownikom oraz przybyłym gościom przywołał słowa Świętego Jana Pawła II skierowane niegdyś do polskich leśników: „Dbajcie nadal o świat natury, tak ważnej dla człowieka. Niech wasza praca pomoże zachować piękno polskich lasów dla dobra naszej Ojczyzny i jej mieszkańców”.

Życzenia świąteczne oraz podziękowania za współpracę podczas usuwania skutków klęski w lasach kujawsko-pomorskich złożył w imieniu swoim oraz służb mundurowych wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Do życzeń i podziękowań dołączyli Goście, w tym parlamentarzyści, posłowie na Sejm RP: Ewa Kozanecka i Piotr Król oraz Minister Marzenna Drab. 

Po wzruszających życzeniach wszyscy obecni na spotkaniu podzielili się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania, a następnie udali się na wieczerzę. Przy wigilijnym stole nie zabrakło okazji by zaśpiewać wspólnie kolędy, a także wysłuchać ich w wykonaniu artystów sceny bydgoskiej Justyny Gęsickiej i Krzysztofa Zimnego. Spotkanie przy wigilijnym stole było okazją, by podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.