Asset Publisher Asset Publisher

N. Miradz: SADZENIE DRZEW NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Chronione cisy i brzęki posadzone zostały w Nadleśnictwie Miradz na pamiątkę obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości 12 kwietnia 2018 r. licznie udział wzięli zaproszeni goście m.in. dyrektor RDLP w Toruniu, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, straży pożarnych, służb ochrony przyrody, organizacji i towarzystw pozarządowych, oświaty oraz mediów.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz Andrzej Kaczmarek przygotował uroczystość z dbałością o wszelkie szczegóły. Początek to część kameralna, którą otworzył nadleśniczy przedstawiając wszystkich przybyłych gości. Uroczystość sadzenia lasu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Nadleśnictwie Miradz uświetnili swoją obecnością:

 • Janusz Kaczmarek – dyrektor RDLP w Toruniu,
 • Krzysztof Szarzyński – wicestarosta mogileński,
 • Ewaryst Matczak – burmistrz Strzelna,
 • Dariusz Witczak – burmistrz Kruszwicy,
 • Leszek Duszyński – burmistrz Mogilna,
 • Piotr Pieszak – przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie,
 • Otton Szymków – Wielebny ks. kanonik proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Strzelnie,
 • Andrzej Stachowiak – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa w powiecie mogileńskim,
 • Krzysztof Kosiński – Powiatowy Lekarz Weterynarii powiatu mogileńskiego,
 • Mariusz Dybicz – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie,
 • Tomasz Kruczyński - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,
 • Włodzimierz Jopek – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie,
 • Andrzej Sieradzki – dyrektor Parku Krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia”,
 • Tadeusz Twarużek – dyrektor  Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie,
 • Maciej Maciejewski z córką Teresą – opiekun Ostoi Nadgoplańskiej z ramienia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
 • Zbigniew Domański – Prezes oddziału PTTK w Strzelnie,
 • Marian Przybylski – Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna,
 • Heliodor Ruciński – Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna,
 • Henryk Wojtczak – emerytowany naczelnik Wydziału Hodowli Lasu RDLP w Toruniu.

Głównym wystąpieniem pierwszej części spotkania była prelekcja Mariana Przybylskiego – regionalisty. Na wstępie Pan Marian w skrócie przypomniał zebranym trudną historię Polski od czasu I rozbioru do momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku. Następnie prelegent zawęził opowieść o drodze ojczyzny do niepodległości do Kujaw a zwłaszcza Strzelna i okolic. Wystąpienie to było niewątpliwie cenną dawką lokalnej historii ubarwioną wieloma faktami z przeszłości, do których tylko szanujący swoje małe ojczyzny pasjonaci potrafią dotrzeć.

Zarówno przed jak i po wystąpieniu na temat drogi do wolność na Kujawach zebrani goście mieli okazję dokonać wpisów w wyłożonej Księdze pamiątkowej.

Wpisy do Księgi pamiątkowej:

   
      Dariusz Witczak - burmistrz Kruszwicy                                                                   Teresa Maciejewska i Maciej Maciejewski - OTOP

    
      Janusz Kaczmarek - dyrektor RDLP w Toruniu                                                         Henryk Wojtczak - emerytowany naczelnik RDLP w Toruniu

   
      Krzysztof Szarzyński - wicestarosta mogileński                                                       Andrzej Stachowiak - starostwo mogileńskie

    
      Leszek Duszyński - burmistrz Mogilna                                                                       Ewaryst Matczak - burmistrz Strzelna

    
      Piotr Pieszak - przew. Rady Miejskiej w Strzelnie                                                      Wielebny ks. kanonik Otton Szymków

    
      Andrzej Sieradzki - dyrektor "NPT" w Kruszwicy                                                         Mariusz Dybicz - Z-ca Kom. Powiatowego PSP w Mogilnie


      Krzysztof Kosiński - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie

Po niezwykle ciekawym wykładzie przyszedł czas na spacer do lasu, którego zwięczeniem miało być sadzenie drzew. Powierzchnia pod uroczyste sadzenie została wybrana w leśnictwie Młyny przy ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej nadleśnictwa. W bieżącym roku odnawiany jest tam zrąb a posadzone na pamiątkę cisy i brzęki będą mogły być podziwiane podczas wędrówek naszą ścieżką.

Pogoda sprzyjała wyśmienicie więc wszyscy zabrali się ochoczo do sadzenia. Na uczestników uroczystości czekało przygotowanych 200 sadzonek. 100 okazów brzęka – czyli jarzęba brekinii oraz 100 sztuk cisa pospolitego. Obydwa gatunki podlegają ochronie prawnej i należą do rzadkości w polskiej florze. Do naszych lasów zarówno jarzęba brekinię jak i cisa leśnicy wprowadzają w ramach projektów restytucji ginących gatunków. Celem sadzenia tych gatunków jest utrzymanie ciągłości ich istnienia w ramach prowadzonej racjonalnej gospodarki leśnej.

Na zakończenie słowa podziękowania i podsumowania uroczystości wygłosili dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek oraz nadleśniczy – gospodarz. Miejsce sadzenia pamiątkowych drzew zostało oznaczone w terenie tablicą informacyjną, a docelowo, jak poinformował nadleśniczy, w lesie staną kamienie z grawerem informującym o uroczystości – jako trwała pamiątka dla przyszłych pokoleń.