Asset Publisher Asset Publisher

Rozpoczęto dyżury przeciwpożarowe

Temperatura powietrza w ciągu dnia już w lutym zaczęła niekiedy przekraczać +10° C, co w połączeniu z wiatrem przyczynia się do dalszego obniżania wilgotności ściółki leśnej, która po zimie nie jest jeszcze odbudowana. 


Z każdym dniem zbliżamy się do wiosny i mamy coraz cieplejsze dni, jednak wraz ze wzrostem temperatury, wzrasta o tej porze roku zagrożenie ze strony pożarów lasu.  Dlatego już od 1 marca br. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu rozpoczęliśmy dyżury przeciwpożarowe.

Takie dyżury są prowadzone we wszystkich nadleśnictwach oraz w biurze toruńskiej dyrekcji Lasów Państwowych codziennie, bez względu na dzień tygodnia. Na wypadek powstania pożaru leśnicy są gotowi do podjęcia działań ratowniczych i koordynacji działań.

Ponadto, codziennie o godzinie 9.00 i 13.00 na terenie całego kraju w Lasach Państwowych dokonuje się pomiaru wilgotności ściółki leśnej i wilgotności względnej powietrza. Między innymi na podstawie tych danych określamy tzw. Stopień Zagrożenia Pożarowego Lasu (SZPL) dla każdej strefy prognostycznej (60 stref jest na terenie Lasów Państwowych). Podczas drugiego dnia działań prognostycznych, czyli w sobotę 2 marca br. o godzinie 9.00  już odnotowaliśmy 2 SZPL (czyli średnie zagrożenie pożarowe) i wilgotność ściółki na poziomie 21%. A to dopiero początek sezonu…

Każdy codziennie może sprawdzić wyniki tych pomiarów na stronie: http://www.traxelektronik.pl/

Prosimy o rozwagę i wyrozumiałość

Używanie otwartego ognia na terenach leśnych i w odległości do 100 m od lasu jest zabronione i surowo karane. Podobnie traktowane jest wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Niestety, każdy kto nie będzie przestrzegał przepisów prawnych obowiązujących na terenach leśnych i w ich sąsiedztwie, musi liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawnych.