Asset Publisher Asset Publisher

Prezentacja innowacyjnego zbioru szyszek

Od 2014 roku leśnicy wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt do zbioru szyszek z drzew stojących.

Na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo 21 marca 2014 r. odbyła się prezentacja samojezdnego wysięgnika koszowego przeznaczonego do zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego (LMR) z drzew stojących. Wysięgnik zakupiono w grudniu ubiegłego roku, przy wykorzystaniu środków funduszu leśnego.

Spotkanie, które otworzył Janusz Kaczmarek – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, rozpoczęło się od części kameralnej w siedzibie nadleśnictwa. Stanisław Słomiński – nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo przedstawił w krótkiej prezentacji charakterystykę kierowanej przez siebie jednostki oraz omówił wstępne doświadczenia z pracy przy pomocy maszyny. Część terenowa odbyła się w kompleksie różnowiekowych plantacji nasiennych sosny zwyczajnej w pobliżu Gniewkowa.

Celem spotkania było zaprezentowanie sposobu pracy oraz możliwości technicznych zakupionego sprzętu. Wysięgnik ma być wykorzystywany przede wszystkim do zbiorów leśnego materiału rozmnożeniowego z terenu nadleśnictw toruńskiej dyrekcji. Będzie mógł pracować także na obszarze sąsiadujących dyrekcji LP oraz na zlecenie jednostek o zasięgu krajowym, takich jak Leśny Bank Genów Kostrzyca. Bank Genów w ramach swojej działalności prowadzi bowiem zbiory materiału rozmnożeniowego na obszarze całej Polski.

Wysokość robocza kosza wysięgnika wynosi 32 m, dlatego sprzęt może być stosowany nie tylko na plantacjach nasiennych, ale również – z powodzeniem – w wyłączonych drzewostanach nasiennych. Maszyna ma przede wszystkim usprawnić zbiór szyszek z drzew stojących, co do tej pory wykonywali ręcznie wykwalifikowani zbieracze. Wymagało to wchodzenia na pojedyncze drzewa przy pomocy sprzętu alpinistycznego.

W prezentacji, oprócz pracowników merytorycznych biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Nadleśnictwa Gniewkowo, wzięli udział przedstawiciele LBG Kostrzyca, RDLP w Gdańsku, w Olsztynie, w Pile i w Poznaniu, w tym pracownicy kilku zainteresowanych tym zagadnieniem nadleśnictw. Uczestnicy spotkania z entuzjazmem przyjęli możliwości techniczne prezentowanego sprzętu.

Nasiona wyłuszczone z zebranych za pomocą wysięgnika szyszek z drzewostanów nasiennych posłużą do produkcji sadzonek o polepszonej jakości hodowlanej. Przy pomocy maszyny można również dokonywać zbioru innych części wyselekcjonowanych drzew, służących do ich rozmnażania wegetatywnego.

Innowacja pomoże jeszcze lepiej wykorzystać obiekty selekcyjne (drzewostany nasienne, plantacje nasienne, drzewa mateczne) dla  dalszej poprawy jakości hodowlanej naszych lasów.