Asset Publisher Asset Publisher

Pierwszy dyrektor upamiętniony

Podczas 115. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego upamiętniono pierwszego dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Teofila Lorkiewicza.

Ponad 160 leśników z całego kraju, głównie członków Polskiego Towarzystwa Leśnego wzięło udział w odsłonięciu postumentu z tablicą upamiętniającą Teofila Lorkiewicza przy gmachu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Odsłonięcie tablicy 25 czerwca 2015 r. było jednym z punktów programu 115. Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbywał się w Toruniu w dniach 25-27 czerwca 2015 r.

Na wstępie ceremonii odsłonięcia obelisku, w której udział wzięli znamienici goście, głos zabrał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek, przybliżając genezę jego ufundowania. Przecięcia pamiątkowej wstęgi dokonał wraz z profesorem Andrzejem Grzywaczem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Leśnego. Następnie ks. Wiktor Ojrzyński, kapelan leśników warszawskich, dokonał poświęcenia postumentu. Uroczystość uświetniały sygnały grane przez nadleśniczych Jacka Krzyżanowskiego i Karola Pawlickiego.

Dalszym punktem ceremonii prowadzonej przez zastępcę dyrektora RDLP w Toruniu ds. ekonomicznych, a jednocześnie szefa Okręgu Toruńskiego PTL, Romana Dobrzyńskiego było przedstawienie życiorysu Teofila Lorkiewicza przez Tadeusza Chrzanowskiego – głównego specjalistę w RDLP w Toruniu.

Teofil Lorkiewicz, urodzony w 1885 roku, był pierwszym dyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Kierował nią w latach 1925-1932, będąc tym samym organizatorem lasów regionu kujawsko-pomorskiego i świetnym fachowcem. Za jego kadencji, w latach 1928-1930, wzniesiono gmach toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ulicy Mickiewicza. Teofil Lorkiewicz wcześniej był powstańcem wielkopolskim, zaś w czasie II Wojny Światowej pełnił funkcję konspiracyjnego szefa leśnictwa polskiego. Zginął w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, a miejsce jego spoczynku jest nieznane.

Tadeusz Chrzanowski odczytał również list nadesłany przez jedynego syna pierwszego dyrektora toruńskiej dyrekcji, Romana Lorkiewicza. Niestety, nie mógł wziąć udziału w tym wydarzeniu, przesłał jednak list, w którym wyraził wielką satysfakcję z powodu upamiętnienia ojca.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego Andrzej Grzywacz wraz z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Januszem Kaczmarkiem złożyli wiązankę pod obeliskiem, po czym głos zabrał Marek Abramowicz, artysta plastyk, odpowiedzialny za zaprojektowanie obiektu. W kilku zdaniach opisał zamierzenia, jakie przyświecały projektowi nawiązującemu do zabytkowego gmachu toruńskiej dyrekcji. Przypomniał jednocześnie nazwisko autora płaskorzeźby przedstawiającej podobiznę dyrektora Lorkiewicza, bydgoskiego rzeźbiarza Marka Guczalskiego oraz wykonawcę kamiennego obelisku – kamieniarza Romana Strehlaua.

Końcowym elementem programu, poprzedzanym przez płynące ze strony profesora Grzywacza wyrazy uznania dla idei upamiętnienia dyrektora Lorkiewicza, było pamiątkowe zdjęcie uczestników z niedźwiedziami i gmachem toruńskiej Dyrekcji Lasów w tle.