Asset Publisher Asset Publisher

Pielgrzymka leśników na Jasną Górę

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę odbyła się w 20 września br. pod znamiennym hasłem „Mocni nadzieją”.

Wzięło w niej udział, wraz z rodzinami, około dziesięciu tysięcy leśników, pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej, parków narodowych i szkolnictwa leśnego. Region lasów kujawsko-pomorskich reprezentowało blisko pięciuset pielgrzymów z Januszem Kaczmarkiem – dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na czele.

Pielgrzymów zgromadzonych na szczycie Jasnej Góry przywitał i pozdrowił Ojciec Marian Waligóra – przeor Zakonu Paulinów. Podziękował leśnikom za włączanie się codzienną pracą „w hymn Stwórcy Boga, dawcy wszelkich darów, dawcy również środowiska naturalnego". Nawiązując do hasła pielgrzymki „Mocni nadzieją" , zachęcił do naśladowania Maryi – Matki Jezusa, która „uczy nas rozpalania serca nadzieją, uczy pokładania w Bogu swych zawierzeń, ufności (…). Dzisiaj jesteśmy zaproszeni, aby Bogu złożyć swoje nadzieje, marzenia i oczekiwania. Szczęść Boże! Darz Bór!" –zakończył Ojciec Waligóra.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak w swojej wypowiedzi nawiązał do jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych, który świętujemy w bieżącym roku. Leśnicy polscy poczynając od symbolicznego 1924 roku „nieustannie musieli być „Mocni nadzieją", że podołają wielkim zadaniom, przed którymi stawali za każdym razem, gdy Polska dźwigała się z ruin, że okażą niezłomność w chwili wojennej próby i wierność zasadom podczas komunistycznej dyktatury, że będą potrafili właściwie wyważyć potrzeby przyrody i człowieka, że ich praca dobrze przysłuży się lasom i kolejnym pokoleniom.

Pielgrzymka na Jasną Górę – kontynuował dyrektor – to  znakomita okazja, by podziękować za tę długą, wyboistą drogę, którą Lasy Państwowe przebyły i to w sposób, który może być powodem do dumy. (...) Rozwiązania dla leśnictwa, które przyjęto w II Rzeczpospolitej, a potwierdzono po roku 1989 sprawdziły się, pozwalają nam skutecznie, na własny koszt, wypełniać szereg niezbędnych zadań publicznych, dbać o stan lasów, powiększać ich zasoby i przyrodnicze bogactwo, a zarazem mądrze korzystać z ich pożytków i w rzadko spotykanej dziś skali, udostępniać je społeczeństwu."

Zwracając się do leśników dyrektor powiedział: „Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom z Lasów Państwowych za codzienny trud, odpowiedzialność i pasję. Mam nadzieję, że liczne dowody społecznego zaufania z jakimi się spotykacie, dają wam poczucie robienia czegoś ważnego i pożytecznego dla świata i ludzi". Dyrektor podziękował również władzom państwowym i licznym instytucjom i osobom współpracującym z Lasami Państwowymi.

Minister Środowiska Maciej Grabowski w wypowiedzi skierowanej do pielgrzymów zauważył, że jednym z ważnych, a niedocenianych osiągnięć ostatniego 25-lecia przemian w naszym kraju jest to, że nauczyliśmy się łączyć korzystanie z zasobów przyrodniczych z ich ochroną. Dobrym przykładem są tu Lasy Państwowe.

„Powierzchnia lasów w naszym kraju w ostatnim ćwierćwieczu wzrosła o blisko pół miliona hektarów i nadal rośnie. – mówił minister Grabowski – (...) Możemy powiedzieć, że polski las jest większy, a jego tchnienie silniejsze. Potrafiliśmy dobrze zadbać o to nasze wspólne bogactwo. (...) Polscy leśnicy, którzy gospodarują na jednej czwartej powierzchni kraju, mają w tym swój oczywisty udział."

Mszy świętej koncelebrowanej na Wałach Jasnogórskich przewodniczył JE ks. bp Stefan Regmunt, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przy udziale ks. bp. Edwarda Janiaka, krajowego duszpasterza leśników, który wygłosił homilię podkreślając szczególne znaczenie tegorocznych uroczystości nawiązujących do jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych.

„Lasy są największym bogactwem nie tylko dla leśników, ale dla nas wszystkich, Polaków – mówił biskup Janiak – Każdy fragment lasu to księga przyrody otwarta dla wszystkich. Wszyscy też jesteśmy odpowiedzialni, w jakimś stopniu, za dzieło naszego Stwórcy."

Biskup Janiak powołał się na nauczanie Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie wypowiadał się na temat przyrody i relacji jakie łączą z nią człowieka: „Człowiek, aby zrozumieć samego siebie musi nauczyć się obcować z przyrodą. (…) Papież wskazywał, że ekologia – w szerokim znaczeniu – dotyczy całego człowieka i to w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym. W wymiarze pracy nad sobą, pokoju wewnętrznego i pokoju we współżyciu z innymi ludźmi i przyrodą. (...)

Dzisiaj „wydaje się – kontynuował kapłan – że to co najbardziej zagraża stworzeniu, człowiekowi to brak poszanowania dla praw natury, zanik poczucia wartości życia. Ilekroć bowiem człowiek odwraca się od Boga, od prawa Bożego... to pamiętajmy, że ta niewierność wraca z powrotem do człowieka jako klęska. Prawo, które zostało wpisane przez Boga w naturę, które można odczytać za pomocą rozumu, skłania do poszanowania zamysłu Stwórcy. Zamysłu, który ma na celu dobro człowieka. To prawo wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który powinien być zachowany. (…)

Odpowiedzialność za dzieło Stwórcy ponosimy wszyscy. Od nas zależy w jakim stanie pozostawimy je dla przyszłych pokoleń. Bogu niech będą dzięki! Nasze polskie lasy są otwarte dla każdego, ale musimy pamiętać, aby korzystać z nich w rozważny sposób, z należytą ostrożnością i kulturą. Las to otwarta księga przyrody – powtórzył nasz duszpasterz – Czytajmy i przeżywajmy ją z zadowoleniem."

W końcowych zdaniach homilii biskup Edward Janiak powiedział: „Misja Lasów Państwowych jest ponadczasowa. I dlatego też w dobie gospodarki rynkowej nie możemy zapominać o ludziach. (...) Starajmy się, aby z (nad)gorliwości i wykonując „normy" nie zniszczyć trudu wielu pokoleń leśników. Żeby nie było rabunkowej gospodarki dlatego, że trzeba się z „czegoś" wywiązać. (Starajmy się, aby nie zniszczyć trudu) Tych leśników, którzy przez dziewięćdziesiąt lat, mimo różnej sytuacji geopolitycznej, dobrze gospodarowali, dbali o ten narodowy skarb."

Po zakończeniu Mszy św. był czas na czuwanie przed wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Do Kaplicy Cudownego Obrazu leśnicy udali się grupami i indywidualnie zanosząc tam swoje troski i radości.

Na zakończenie pobytu w Częstochowie, delegaci jednostek Lasów Państwowych i zaproszeni goście uczestniczyli w Krajowej Naradzie Leśników na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, która odbyła się pod kierownictwem dyrektora generalnego Lasów państwowych Adama Wasiaka.