Asset Publisher Asset Publisher

Pan Jacek Cichocki ponownie Szefem Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność"

Wielki sukces naszego Kolegi - Delegaci Walnego Zebrania Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" , które odbyło się w dniach 24-26 maja br. w Spale zdecydowali, że funkcję Szefa Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przez kolejne pięć lat pełnić będzie dotychczasowy Przewodniczący - Pan Jacek Cichocki.

Ponowne objęcie tak prestiżowej funkcji udowadnia, że leśnicy darzą Pana Jacka niezwykłym szacunkiem, a przede wszystkim – zaufaniem.

Pan Jacek Cichocki, podczas swojej ówczesnej kadencji, wiernie bronił praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin oraz koordynował działania dążące do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych. Bronił także interesów polskiego leśnictwa, w trosce o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.Będziemy podejmować wysiłki na rzecz ochrony pracowników i ich praw, a także funkcjonującego obecnie modelu polskiego leśnictwa. W związku z trwającą przemianą pokoleń, będziemy starali się także pozyskiwać nowych członków spośród młodych pracowników Lasów Państwowych, rozbudzając w nich chęć zrzeszania się i pracy na rzecz wspólnego dobra – Jacek Cichocki

Przewodniczący, Pan Jacek Cichocki, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu pełni funkcję Naczelnika Wydziału ds. Obronności i Ochrony Mienia. Jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.

Wspiera, nadzoruje oraz prowadzi sprawy związane z obronnością, militaryzacją, działaniami w sytuacjach kryzysowych, ochroną informacji niejawnych i prowadzeniem stosownej kancelarii. Należy podkreślić, że koordynuje i realizuje zadania z zakresu ochrony przed szkodnictwem leśnym. Na co dzień współpracuje ze Strażą Leśną nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu, jak również ze służbami mundurowymi.

W wolnym czasie jeździ na długie, krajoznawcze wycieczki rowerowe. Preferuje aktywny wypoczynek, wędrując po górach. Uprawia rekreacyjne biegi, podróżuje.  Lubi dobry film, ciekawe książki oraz fotografię.

Niewątpliwie czas, który minął przy poprzedniej kadencji, obfitował w nowe doświadczenia, wiele zdarzeń, w tym tych najtrudniejszych. Pan Jacek wzorowo sprostał wszelkim trudnościom.

Życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości na drodze związkowej i zawodowej, a także realizacji zamierzonych celów, odwagi do realizowania nowych wyzwań i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.