Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja poświęcona skutkom klęski w lasach regionu

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.” Henry Ford

4 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych w Solcu Kujawskim odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu dotychczasowych działań Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na rzecz likwidacji skutków nawałnicy, która miała miejsce polskich lasach 11-12 sierpnia 2017 roku.

W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie, wójtowie poszkodowanych gmin, starostwie i wicestarostowie, nadleśniczowie nadleśnictw dotkniętych nawałnicą, a także przedstawiciele organizacji samorządowych. Konferencja została podzielona na dwa panele. W pierwszym panelu kierownictwo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawiło sytuację przyrodniczą w obszarach chronionych na terenach po nawałnicy oraz omówiło inwestycje drogowe, wspomagające działania na tych obszarach. W drugiej części spotkania Ireneusz Jałoza, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej omówił działalność Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu na rzecz likwidacji skutków nawałnicy wskazał kierunki dalszych działań naprawczych na obszarach klęskowych. Ponadto omówiono możliwości odnowień powierzchni lasów niepaństwowych oraz odbudowę leśnej infrastruktury drogowej.

W dyskusji podsumowującej konferencję, nadleśniczowie nadleśnictw klęskowych zaprosili do społecznego udziału w odpudowie zniszczonych lasów. Szereg akcji sadzenia lasu na terenach po klęskowych odbyło się już w nadleśnictwach regionu kujawsko-pomorskiego.

Relacja Radia PiK.

 

TEKST: Natalia Górska;

ZDJĘCIA: Tomasz Stasiak