Asset Publisher Asset Publisher

N. Miradz: NOWY NADLEŚNICZY

Z dniem 1 września 2018 r. na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Miradz powołany został Janusz KACZMAREK.

Uroczyste powitanie nowego Nadleśniczego, któremu przewodniczył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Bartosz Michał Bazela odbyło się 4 września 2018 r. w sali narad Nadleśnictwa Miradz.

Janusz Kaczmarek posiada długoletni staż pracy w Lasach Państwowych. Od początku swojej kariery zawodowej pracował jako stażysta, podleśniczy, leśniczy, inżynier nadzoru oraz nadleśniczy. Ostatnio pracował na stanowisku dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Nowy nadleśniczy jest pasjonatem łowiectwa oraz hodowli lasu. W pracy ceni sobie uczciwość i profesjonalizm.