Asset Publisher Asset Publisher

Nowy dyrektor Lasów w Toruniu

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny powołał 13 kwietnia 2018 r. nowego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Został nim Bartosz Michał Bazela, dotychczasowy nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl (RDLP w Białymstoku).

Na stanowisko nowego dyrektora wprowadził zastępca dyrektora generalnego LP ds. rozwoju i organizacji Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.

Bartosz Michał Bazela urodził się w 1978 roku w Gostyninie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie o profilu biologiczno-chemicznym studiował na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując w 2002 r. tytuł magistra inżyniera leśnictwa. Ukończył również szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 2002 jako stażysta w Nadleśnictwie Łąck (RDLP w Łodzi). Później pracował jako referent w Urzędzie Miasta Gostynin. Przez następnych dwanaście lat był specjalistą Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu w Nadleśnictwie Gostynin, gdzie prowadził m.in. sprawy z zakresu hodowli i ochrony lasu, selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa oraz ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej, zamówień publicznych, a także certyfikacji lasów. Do jego obowiązków należała również administracja Systemem Informatycznym LP, obsługa i aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej oraz edukacja leśna. Stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl, dotkniętego w 2016 r. klęską wiatrołomów, piastował od 08.05.2017 r. do 13.04.2018 r.

Bartosz Michał Bazela brał udział w szeregu szkoleń i warsztatów, m.in. z dziedziny budowania zespołów ludzkich i poprawy komunikacji między różnymi grupami społecznymi, z zakresu zamówień publicznych i edukacji leśnej oraz przepisów dot. leśnego materiału rozmnożeniowego, czy stosowania środków ochrony roślin. Ma na swoim koncie kurs brakarski oraz uczestnictwo w szeregu szkoleń komputerowych (w tym nt. aktualizacji map numerycznych i  stosowania geoinformatyki w ochronie przeciwpożarowej lasu). Posługuje się językiem angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Aktualnie kończy menedżerskie studium podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku.

Nowy dyrektor swoją pracę pragnie opierać na uczciwości, wzajemnym szacunku i pracy w zespole. Bartosz Michał Bazela deklaruje, że jednym z priorytetów jest dla niego współpraca z samorządami oraz dbanie o pozytywny wizerunek Lasów Państwowych. Jako najważniejsze w pracy na nowym stanowisku uważa zoptymalizowanie procesu usuwania skutków klęski wiatrołomów z 2017 roku na terenie RDLP w Toruniu.

Prywatnie interesuje się przyrodą, sportem i historią, a także dobrą książką oraz kinem. Jest żonaty, ma syna.