Asset Publisher Asset Publisher

NASZE LASY dla czytelników „Gazety Pomorskiej”

W „Gazecie Pomorskiej”, największym dzienniku w regionie kujawsko-pomorskim, ukażą się w tym roku trzy kilkustronicowe wkładki na temat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu pod wspólnym tytułem „Nasze lasy”. Pierwsza w środę 17 lipca br.

Publikacje z cyklu „Nasze lasy” powstają we współpracy dziennikarzy „Gazety Pomorskiej” i Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Autorzy artykułów sięgają po różnorodne tematy, które żywo interesują czytelników. Z jednej strony zwracają uwagę na walory przyrodnicze lasów kujawsko-pomorskich i ich niektóre, ważne dla człowieka aspekty gospodarcze, z drugiej – na walory turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne środowiska leśnego.

W pierwszej wkładce (dodatek do GP z 17.07.2019 r.) znajdujemy ogólną informację o zasobach leśnych Pomorza i Kujaw i zachętę by okres wakacji wykorzystać na częstsze niż zwykle wycieczki do lasu, w tym również na spacery z psem, ale… pod pewnymi warunkami. Autorzy piszą też o różnych leśnych, naturalnych zagrożeniach i… jak sobie z nimi radzić. Co zrobić, gdy zgubimy w lesie? Czytelnik dowie się także o tym, w jaki sposób i dlaczego leśnicy starają się zatrzymać w lesie wodę.

Zapraszamy do lektury.