Asset Publisher Asset Publisher

Narada pokontrolna

10 lutego br. odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa Różanna narada podsumowująca kontrolę okresową jednostki.

Gospodarzem narady był nadleśniczy Karol Pawlicki. Przewodniczył jej dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek. W spotkaniu uczestniczyli również naczelnicy wydziałów Regionalnej Dyrekcji, którzy merytorycznie odpowiadają za poszczególne aspekty działalności nadleśnictwa podlegające kontroli okresowej. 

Nadleśnictwo Różanna objęte było kontrolą pod koniec roku 2014. Inspektorzy Lasów Państwowych Pomorskiego Regionu Inspekcyjnego w Toruniu podczas ponad dwumiesięcznej kontroli sprawdzili szczegółowo podstawowe aspekty działalności nadleśnictwa.

Podczas narady zespół inspektorów pod kierownictwem inspektora Jarosława Łyskawy przedstawił w formie prezentacji multimedialnej wynik skontrolowanej jednostki. Wyniki gospodarki leśnej oraz pracy załogi Nadleśnictwa Różanna zostały ocenione dobrze.

Na zakończenie spotkania dyrektor Janusz Kaczmarek wręczył trzem leśniczym Konradowi Klapczyńskiemu, Markowi Kwaśniewskiemu oraz Bogdanowi Mańkowskiemu nagrody książkowe za najwyższe oceny ich pracy uzyskane podczas kontroli.