Asset Publisher Asset Publisher

N. Gołąbki: Las Społeczny

Po nawałnicy z sierpnia 2017 roku wydawało się, że skala dramatu przerasta nasze możliwości. Setki ha połamanych drzew były totalnym zaskoczeniem, ilustracją do zmian klimatycznych, które odbywają się na naszych oczach W jedną noc siłami samej natury zniweczony został wysiłek kilku pokoleń ludzi. Leśnikom jednak nie opadły ręce, następnego dnia zakasali rękawy, zabrali się za usuwanie zniszczeń. Już drugi rok trwa porządkowanie, przywracania lasu na otwartych powierzchniach. Zabliźniają się kolejne rany w leśnym krajobrazie Pałuk.

Syndrom nawałnicy ...

Powołując się na wspólną troskę o przyrodnicze dziedzictwo regionu zwróciliśmy się z apelem o wsparcie, wymierny udział w sadzeniu drzew. Każdy kawałek uprawy leśnej posadzony siłami partnerów jest trwałym wkładem mieszkańców tej ziemi. W odruchu solidarności obywatelskiej zrodził się pomysł Lasu Społecznego. Doskonałym miejscem    wydał nam się poklęskowy fragment w Leśnictwie Brudzyń, które obok Mięcierzyna zostało najbardziej doświadczone przez nawałnicę. Leśniczy Michał Zwolenkiewicz zabrał się pieczołowicie za przygotowanie gleby, wyorane zostały bruzdy, zaplanowane nasadzenia.

Projekt Lasu Społecznego ...

Uwzględnia nie tylko zróżnicowaną strukturę gatunkową uprawy, ale i przewartościowanie funkcji przyszłego lasu. Posłuży miejscowej społeczności, odpowiada na potrzeby ludzi, będzie wzrastał z kolejnymi pokoleniami. Zadbaliśmy o urządzenie go dla aktywnej turystyki, rekreacji i edukacji. W poprzednim sezonie siłami społecznymi założono Leśną Aleję Niepodległości dla uczczenia 100 rocznicy powstania RP. Świadkiem tego wydarzenia jest pamiątkowy obelisk i Dąb Papieski na skraju działki przy drodze do Janowca Wlkp.   

To dopiero początek ...

W dniu 5 kwietnia br (piątek) tuż za Rogowem pojawiło się sporo autokarów szkolnych, z których wysypało się ok. 220 uczniów placówek z całego regionu. Doliczając grupy z kilku firm i zakładów pracy, frekwencja wyniosła ponad 310 osób. Oficjalne powitanie przez Nadleśniczego Roberta Sokołowskiego było nawiązaniem do apelu o szeroki udział lokalnej społeczności, do tragedii tutejszych lasów. Krótki instruktaż Inż. Nadzoru Jarosława Dłutkowskiego dotyczył organizacji i techniki sadzenia oraz zasad zachowania BHP. Następnie wszystkie grupy otrzymały swego opiekuna – instruktora, tj. leśnika, który poprowadził uczestników na wyznaczone miejsce sadzenia. Pod jego okiem każdy mógł się przyjrzeć, jak wygląda prawidłowo posadzone drzewko. Dołek wykopany szpadlem musi zapewnić miejsce dla korzeni sadzonek kilku gatunków, w tym sosny wyhodowanej w warunkach kontenerowych (z bryłką). Okazuje się ważne jest obsypanie korzeni wilgotną ziemią i udeptanie jej do wysokości szyi korzeniowej. Po takiej pokazówce sadzący dobrani w pary coraz lepiej radzili sobie z kolejnymi sadzonkami. Leśnikom pomogli pracownicy zakładów usługowych, dzielnie wspierali zarówno w instruktażu, jak i nadawaniu tempa pracy. Każda grupa miał swego zaopatrzeniowca, który dbał o zapas sadzonek we wiaderkach. W porze drugiego śniadania mała przerwa, coraz wyższa temperatura wzmagała pragnienie. Drożdżówki i dużo wody zrobiło swoje, uczestnicy z nowymi siłami przystąpili do dalszej pracy.

Partnerzy dopisali ...

Tego dnia dopisały: Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie, Szkoła Podstawowa w Rogowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wlkp, Szkoła Podstawowa w Gościeszynie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie, Zespół Szkół w Dąbrowie. Bardzo pożądanym uzupełnieniem szkolnej reprezentacji był udział Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, Koła Łowieckiego Rogacz w Piechcinie oraz wolontariuszy.

Gospodarz terenu w akcji ...

Leśniczy Michał Zwolenkiewicz, zadbał o przygotowanie powierzchni do sadzenia zgodnie z zaprojektowanym składem gatunkowym uprawy. Kilkanaście gatunków drzew i krzewów musi trafić we właściwe miejsce. Służyły temu tabliczki z numerkami i nazwami gatunków dla drzewek sadzonych w bruzdach i kępach. Efektem dotrzymania tak wyznaczonego schematu jest mozaika gatunkowa, właściwe zróżnicowanie uprawy. W ten sposób leśniczy M. Zwolenkiewicz uzyskał efekt odnowienia powierzchni poklęskowej, a Nadleśnictwo Las Społeczny dostosowanych do wypełniania funkcji rekreacyjnych, turystycznych i edukacyjnych. Na dokończenie tego projektu, jego docelowego kształtu potrzeba będzie jednak czasu i pieniędzy.

Przerwa na pokaz ...

Porę obiadową oznajmił intensywny zapach grochówki. Dynamiczna porcja gorącej zupy przywraca wiarę w zakończenie ciężkiej pracy, utrwala satysfakcję z wykonanego zadania. Po posiłku zaprosiliśmy wszystkich do pokazu pracy mechanicznej sadzarki. Zakłady usług leśnych w Nadleśnictwie zaopatrzyły się w kilkanaście maszyn podobnej konstrukcji. Duży areał powierzchni odnowieniowych w ciągu najbliższych lat to gwarancja zwrotu poniesionych nakładów. Uczestnicy z zainteresowaniem przyglądali się sadzarce, która pozostawiała za sobą rządek posadzonych drzewek w tempie 4 razy większym od ludzi. To może być rozwiązanie na niedobór siły roboczej w nadchodzących latach.

Na zakończenie pracy tego dnia Nadleśniczy R. Sokołowski podziękował wszystkim za udział, wkład w powstanie Lasu Społecznego. Każdy uczeń otrzymał podarek ze słodkościami, okolicznościowym kubkiem i materiałami edukacyjnymi. Zaś wszystkie firmy, zakłady oraz instytucje obdarowano certyfikatem Założyciela Lasu, świadectwo solidarnościowego przedsięwzięcia.

Piątek to tylko zapowiedź ...

Tego, co działo się następnego dnia. W sobotę zjechało prawie 400 osób reprezentujących podmioty: Stowarzyszenie WITALIS Szczepanowo, Gminny Związek OSP Rogowo, Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, Urząd Gminy Gąsawa, Stowarzyszenie Miłośników WIERZBA, LKS Rogowo, OSP Żnin, OSP Kwieciszewo, OSP Rogowo, OSP Gołąbki, KŁ Czapla Bydgoszcz, KŁ Diana Rogowo, Sołectwo Ćwieka, Sołectwo Drewno, Sołectwo Szelejewo, LOP O/Toruń, Urząd Gminy Rogowo, Państwowa Straż Pożarna Mogilno, INTER-GATER Tartak Wylotowo, Stowarzyszenie „Impuls” Wylotowo, Urząd Miasta Barcin, Ośrodek Wypoczynkowy Wiktorowo oraz wolontariusze zgłaszający się pod własnym nazwiskiem.

Nadleśniczy Robert Sokołowski po rutynowym powitaniu, przedstawieniu celu akcji oraz porządku dnia, zaprosił Wójta Gminy Rogowo, Pana Tomasza Michalczaka, do symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Jej treść i grafika nawiązują do tragedii, spustoszenia krajobrazu Pałuk przez nawałnicę, powstania idei Lasu Społecznego, jego funkcji. W tej postaci, obok rosnącej już Alei Niepodległości, pamiątkowego kamienia i Papieskiego Dębu, będzie świadkiem powstania Lasu z udziałem partnerów społecznych. To dobry zadatek na zaplanowane wzbogacenie infrastruktury technicznej w przyszłości.

Ogromna liczba sadzących ...

Frekwencja wymagającym doświadczeniem organizatorów, program dnia musiał zagrać w każdym calu. Instruktorzy dodatkowo oznakowani żółtymi kamizelkami Służby Leśnej dwoili się i troili, trzeba było sprostać wymaganiom chwili. Leśnicy zdecydowali o przeznaczeniu prawie 21 ha powierzchni, o charakterze i funkcjach Lasu Społecznego na przyszłe 100 lat. To duża odpowiedzialność, dlatego zadbali o zróżnicowanie gatunkowe, przewidzieli miejsce na infrastrukturę definiującą jego cele. Jeżeli bliżej przyjrzymy się liczbom, sprawa wygląda bardzo spektakularnie, duże wrażenie robi zarówno ilość sadzonek (165 tys.), jak i bogaty zestaw: sosna zwyczajna – 76 tys. szt., dąb bezszypułkowy – 32 tys. szt., buk pospolity – 13 tys. szt., brzoza brodawkowata – 8 tys. szt., dąb czerwony – 7 tys. szt., grab pospolity – 6,4 tys. szt., dąb szypułkowy – 6 tys. szt., świerk pospolity – 4 tys. szt., modrzew europejski – 4 tys. szt., daglezja zielona – 1,5 tys. szt., krzewy biocenotyczne – łącznie 5,3 tys. szt. (m.in. jabłoń, śliwa, grusza, róża, jarzębina).     

Założyciel Lasu Społecznego brzmi dumnie ...

Doniosłość czynu wymagała specjalnego uhonorowania partnerów uczestniczących w przedsięwzięciu. Na tą okazję ustanowiony został status Założyciela Lasu Społecznego potwierdzony pamiątkowym certyfikatem. W dokumencie zapisano okoliczności dramatu pałuckich lasów, wysiłek i poświęcenie ludzi lasu, inicjatywę społecznej solidarności przy jego odtwarzaniu. Ukłonem w stronę założycieli jest zapis potwierdzający ich prawo do użytkowania Lasu w celach turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Wręczenie certyfikatów było ukoronowaniem dnia pracy, podsumowaniem akcji, formą podziękowania, jaką złożył na zakończenie Nadleśniczy Robert Sokołowski. Do rąk uczestników trafiły również przyrodnicze i patriotyczne publikacje, w tym „Leśnicy dla Niepodległej”, „Lasy i Ludzie Lasów”, „Las Świątynia Życia”, kalendarze, edukacyjne gadżety i materiały. Były też kubki dedykowane okolicznościowym napisem.

Dziedzictwo nawałnicy przełamane ...

Leśnicy są wdzięczni wszystkim za udział i wsparcie licznej rzeszy młodzieży szkolnej, przedstawicieli firm, zakładów, instytucji, stowarzyszeń, NGO's, myśliwych, strażaków  i wolontariuszy. Doliczając załogę Nadleśnictwa z rodzinami liczba uczestników sięgnęła 800 osób. Jak nic, akcja trafi do kronikarskich annałów Nadleśnictwa Gołąbki. Za niedługo, podczas wiosennej majówki z przyjemnością będziemy obserwować efekty. Na własne oczy sprawdźmy, w jakiej kondycji są młode dęby, sosny, świerki, graby, buki i modrzewie. Podzielmy się dobrą nowiną ...

JP