Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy świętowali w Toruniu

Tęskno mi, Panie

Tegoroczne święto lasu leśnicy regionu kujawsko-pomorskiego obchodzili w Toruniu, w środę 25 kwietnia. Wiekopomnym znakiem uroczystości pozostanie Dąb Niepodległości posadzony przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Na zaproszenie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w uroczystościach święta lasu uczestniczyli: wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a także wielu firm i instytucji współpracujących na co dzień z leśnikami – straży pożarnych, Policji, Wojska Polskiego, ochrony środowiska, związków zawodowych, firm drzewnych, biur urządzania lasu. W regionalnych obchodach święta lasu wzięli udział nadleśniczowie oraz delegacje reprezentujące 28 jednostek i biuro Dyrekcji LP w Toruniu.

Msza św. w Sanktuarium
Świętowanie leśnicy rozpoczęli od uczestnictwa we Mszy św. w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Liturgię sprawował o. Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja w asyście o. Zdzisława Klafki – rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, kustosza Sanktuarium – o. Andrzeja Laskosza oraz kapelanów leśników – ks. Gabriela Aronowskiego, ks. Andrzeja Bielińskiego, ks. Wojciecha Frątczaka i ks. Andrzeja Kossa.

Po przywitaniu uczestników Mszy św. o. Tadeusz Rydzyk dodał, że „Modlitwą naszą ogarniamy dzisiaj wszystkich leśników, a jest ich w Polsce ponad 25 tysięcy oraz ich rodziny i bliskich. To ludzie ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, wyrażamy im wdzięczność za dbałość o polskie lasy”. Liturgię uświetniła Reprezentacyjna Orkiestra Lasów Państwowych z Technikum Leśnego w Tucholi pod kierunkiem Mirosława Pałczyńskiego oraz trębacze, nadleśniczowie Jacek Krzyżanowski i Karol Pawlicki.

Czuwajcie!
„Stajemy tutaj w Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. – powiedział na wstępie homilii o. Tadeusz Rydzyk – Stajemy z wami, którzy ukazujecie nam otwartą księgę Stwórcy. Z tej żywej księgi przyrody czytamy, a patrząc na nią widzimy Stwórcę. (…) Ojczyzna łączy się z pojęciem Ojca. Ojczyzna to poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, który otrzymaliśmy po ojcach. Ojczyzna to też matka. Mówi się przecież, Matka Ojczyzna. Podkreślał to mocno sam Jan Paweł II, gdy mówił  >Ojczyzna jest moją matką<. Mówił to w Polsce. Wiemy z własnego doświadczenia w jakim stopniu przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za pośrednictwem matki.

Jakież bezcenne miało to znaczenie w okresie zaborów. – kontynuował duchowny – Naród pozbawiony państwowości przetrwał, bo zachował i przekazywał kolejnym pokoleniom to wielkie dziedzictwo kultury, tradycji i wiary. Nie tylko zachował, ale jeszcze rozwinął. Wyrosła tak wielka miłość do Ojczyzny, że dzięki niej Polska została wskrzeszona. Możemy powiedzieć – Polska została wskrzeszona miłością. 

A jak jest teraz? Czy już możemy odpocząć? Jan Paweł II mówił nam, że wolności trzeba strzec i stale ją zdobywać. Leśnicy są szczególną cząstką Narodu, która o tę wolność zawsze zabiegała. Okupanci, czy to ze wschodu czy z zachodu, mordowali najpierw elity: wojskowych, leśników, policjantów, duchowieństwo, inteligencję. Popatrzmy chociażby na groby katyńskie. To widoczny znak.”

W kontekście świętowania Stulecia Odzyskania Niepodległości Ojciec Rydzyk zwrócił uwagę na „niespecjalnie nagłaśniane” zagrożenia płynące z Unii Europejskiej. Mówił: „Za jednego z ojców Unii uznawany jest Altiero Spinelli – włoski komunista, jeden z autorów głośnego >Manifestu z Ventotene<, zwolennik federalnej koncepcji zjednoczenia Europy. Dzisiaj ta koncepcja ma wielu zwolenników w Brukseli. Są wśród nich przedstawiciele Polski. (…) Oto jeden fragment z jego Manifestu: >Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa. Istnienie suwerennych państw jest sprzeczne z ideą postępu. (…) Żeby postęp był trwały państwa suwerenne muszą być likwidowane ostatecznie, to znaczy w taki sposób, żeby nigdy nie mogły się odrodzić. Ponieważ podstawą suwerennych państw są wspólnoty narodowe, ostateczną likwidację suwerennych państw umożliwi tylko likwidacja wspólnot narodowych<. 

>Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie! Mocni w wierze przeciwstawcie się diabłu!< - słyszeliśmy w czytaniu mszalnym. Uczeń Chrystusa zawsze idzie pod prąd. Droga do źródła wiedzie pod prąd! A tym źródłem jest Jezus Chrystus. Wielu pozwoliło się uśpić. Trwają w przekonaniu, że już nic nam nie grozi.” – kontynuował o. Rydzyk. Na zakończenie homilii przypomniał jeszcze fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II z Denver w 1997 r., gdy mówił do młodzieży >Czytając księgę przyrody rozum może dojść do poznania Boga<. Wy leśnicy macie tę księgę w ręku. Wy o tę księgę przyrody dbacie. Rozum może dojść do poznania Boga, Boga osobowego, nieskończenie dobrego, potężnego i wiecznego, który jest transcendentny wobec świata, a zarazem obecny w sercu swych stworzeń.” I słowa Papieża Polaka wypowiedziane na Placu św. Piotra w Rzymie do ogólnopolskiej pielgrzymki leśników polskich, 28 kwietnia 2004 r. >Cieszę się bardzo z waszej obecności. Niech wasza praca pomoże uratować piękno polskich lasów dla dobra naszej Ojczyzny i jej mieszkańców<. Słowa bardzo aktualne również dziś. Amen.”

Dąb Niepodległości
Na zakończenie Mszy świętej dyrektor RDLP w Toruniu Bartosz Bazela podziękował o. Tadeuszowi Rydzykowi i towarzyszącym mu kapłanom za przewodniczenie i udział we wspólnej modlitwie. Po czym zaprosił wszystkich obecnych do posadzenia dębu upamiętniającego Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę i tegoroczne święto leśników kujawsko-pomorskich. 

Ojciec Andrzej Laskosz – kustosz miejscowego Sanktuarium podziękował leśnikom za piękną, modlitewną obecność i za dary złożone podczas Mszy św. Jest pośród nich relikwiarz chroniący relikwie św. Franciszka, są też wazony na kwiaty – to wszystko jest bardzo piękne i potrzebne, wszak wyposażenie Sanktuarium jest wciąż kompletowane.

Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. kapłani, goście i leśnicy przeszli na miejsce nieopodal Sanktuarium, gdzie odbyło się uroczyste posadzenie Dębu Niepodległości. Wprowadzenie wygłosił Bogusław Kashyna – nadleśniczy miejscowego Nadleśnictwa Toruń. Podkreślił, że posadzenie dębu, drzewa symbolizującego siłę, potęgę, majestat i trwanie jest odniesieniem do Niepodległej Ojczyzny, Polski świętującej stulecie suwerennego bytu.

W akcie posadzenia dębu uczestniczyli: wicewojewoda Józef Ramlau, dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny, dyrektor RDLP w Toruniu Bartosz Bazela, ojciec Tadeusz Rydzyk oraz towarzyszący mu kapłani.

„Ten stary dąb tak urósł, a żaden wiatr go nie obalił, bo korzeń jego Chrystus” – pamiętne słowa Jana Pawła II (za ks. Piotrem Skargą) z homilii wygłoszonej w Polsce w 1979 r. na Placu Zwycięstwa w Warszawie przypomniał wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau. „Oto w cieniu świątyni, która jest wotum narodowym, dziękczynieniem za pontyfikat Papieża Polaka wzrastać będzie drzewo – długowieczny dąb, które tak jak nasze życie, nasze powołanie będzie podlegać przemianom – zimą tracić liście, wiosną pokrywać się żywą zielenią i wzrastać. (…) Niech ten dąb wzrasta i będzie symbolem tego, że wartości chrześcijańskie są nam Polakom bardzo drogie, że w dechrystianizującej się Europie jesteśmy tymi, którzy płyną pod prąd do źródeł, jesteśmy nadzieją dla wielu ludzi – mieszkańców Europy, którzy czują się zagubieni, zdezorientowani”.
Ojciec Tadeusz Rydzyk zwrócił uwagę, że „Patrząc na ludzkie postawy i zachowania, można by znaleźć podobieństwo do roślin. Powoje to ludzie bez własnego kręgosłupa, muszą się na kimś uwiesić. Osiki to ci, którzy zawsze się boją i trzęsą z każdego powodu. Tacy ludzie niczego w życiu nie dokonają. I wreszcie są ludzie – dęby. Życzę, by każdy z nas tu obecnych, ale i w całej Polsce, był dębem. Żeby nie było ludzi powojów, ludzi osik, ale same dęby. Wtedy damy radę, nic ani nikt nas nie złamie. Wszyscy świeci to były dęby. Z takiej dębowej Polski wyrósł Jan Paweł II.”

Przy Dębie Niepodległości już w przeddzień uroczystości leśnicy posadowili okazały kamień z granitową tablicą, na której widnieje polska flaga narodowa oraz inskrypcja: „Dąb Niepodległości posadzony podczas regionalnych obchodów święta lasu dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Etos leśnika polskiego
Uczestnicy regionalnych obchodów święta lasu udali się do odległej o kilkaset metrów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie w auli odbyła się część kameralna uroczystości. Otworzyło ją wystąpienie dyrektora Bartosza Bazeli. „Dziś świętujemy regionalne obchody Święta Lasu, będące ukoronowaniem corocznej akcji sadzenia lasu. – mówił dyrektor. – W tym roku akcja sadzenia młodych drzew ma jednak charakter szczególny. Gwałtowne burze, które w sierpniu 2017 roku przetoczyły się przez nasz kraj, pustosząc lasy kilku dyrekcji Lasów Państwowych, pozostawiły po sobie krajobraz zniszczeń, jakich nie pamięta współczesne leśnictwo polskie. W ciągu kilku nocnych godzin poległy tysiące hektarów drzewostanów.

Choć w takich chwilach pojawia się pytanie o sens naszych dotychczasowych wysiłków i przyszłość lasów, to jednak jestem spokojny. – kontynuował dyrektor Bazela – Odbudujemy je, by były jeszcze piękniejsze i potężniejsze, ponieważ jest coś takiego, jak etos leśnika polskiego. Leśnika wyrosłego w tradycji chrześcijańskiej i patriotycznej. Zawsze oddanego ojczyźnie i walczącego w słusznej sprawie. Etos leśnika odpowiedzialnego, kompetentnego i pracowitego. Etos jedności środowiska braci leśnej i honoru munduru. Etos zawodu pięknego, szlachetnego i prawego, a wręcz romantycznego. Etos zawodu wciąż cieszącego się dużym szacunkiem i zaufaniem społecznym.”

Odbudować lasy
Robert Paciorek, zastępca dyrektora RDLP w Toruniu, przedstawił bogato ilustrowaną prezentację poświęconą klęsce stulecia w polskich lasach z sierpnia 2017 r. To najważniejsze wydarzenie ostatniego roku w leśnictwie polskim. Jego niewyobrażalne rozmiary odcisnęły silne, niezatarte piętno w lasach Kujaw i Pomorza, gdzie całkowitemu zniszczeniu uległo około 20 tys. ha lasów i blisko 10 mln m sześc. drzew. 

Wystąpienie było niezmiernie przejmujące, tak jak sama klęska niemająca precedensu w historii polskich lasów. Prelegent przedstawił dotychczasowe prace i dokonania leśników wykonane w ramach usuwania skutków kataklizmu, jednocześnie zarysował niełatwe zadania Służby Leśnej mające w ciągu kilku najbliższych lat doprowadzić do przywrócenia lasów na całej zniszczonej powierzchni klęskowej.

Odznaczenia, wyróżnienia
Po wystąpieniach dyrektorów, kilkudziesięciu pracowników z nadleśnictw i biura RDLP w Toruniu zostało odznaczonych bądź wyróżnionych za wybitne osiągnięcia i dokonania zawodowe. Były to odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Henryk Kapusta – nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica, duża grupa pracowników otrzymała medale za długoletnią pracę. Były też odznaki za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Kordelasy Leśnika Polskiego oraz odznaki za zasługi dla lasów kujawsko-pomorskich. Następnie miały miejsce wystąpienia gości.

Jesteście przykładem sukcesu Państwa
Wicewojewoda Józef Ramlau podkreślił, że: „Skala klęski żywiołowej z sierpnia 2017 roku jest porażająca. Wiem, że poradzicie sobie ze skutkami nawałnicy. Nam zależy na sukcesie lasów kujawsko pomorskich. Życzę satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy zawodowej.”

W swojej dalszej wypowiedzi wicewojewoda zwrócił uwagę na szczególny aspekt działalności Lasów Państwowych w naszym kraju. „Skutecznie rozprawiliście się ze stereotypem, który został wdrukowany w głowy Polaków, że wszystko co państwowe musi być gorsze od prywatnego. Takie liberalne myślenie było nam przez ponad 20 lat zaszczepiane. Tymczasem, trzeba zapytać - A Lasy Państwowe?

Otóż odpowiem. Lasy Państwowe, jako własność Skarbu Państwa, są administrowane przez was w sposób perfekcyjny. Za to wam dziękujemy. Plon waszej pracy jest nadzieją dla Polaków, którzy wiedzą, że Państwo i rząd muszą być obecne na wielu polach, z których wcześniej, nierozważnie się wycofały i są nieobecne. Dobrym przykładem była II Rzeczpospolita, w której aktywność Państwa i ówczesnego rządu pozwoliła na wybitne osiągnięcia gospodarcze w okresie niespełna dwóch dziesięcioleci okresu międzywojennego. Dzisiaj Lasy Państwowe są przykładem, że sukces Państwa jest możliwy.”

Otrzymacie wszelkie wsparcie
Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych zaznaczył, że „Nie sposób wyrazić wdzięczności leśnikom RDLP w Toruniu za wspaniała pracę jaką wykonują. Szczególnie mam na myśli nadleśnictwa (tu dyrektor wymienił nazwy 14 nadleśnictw) dotknięte niespotykaną w historii lasów polskich klęską żywiołową, tych którzy od szeregu miesięcy byli i jeszcze wiele lat będą na pierwszej linii leśnego frontu. Dziękuję wam za niespotykaną solidarność, tak ważną w sytuacji dramatu.

Skutki finansowe klęski żywiołowej tylko w lasach toruńskiej dyrekcji przekraczają miliard złotych i to jest wielkie wyzwanie dla Lasów Państwowych, aby korzystając z takich narzędzi jak fundusz leśny, w perspektywie wieloletniej z tym problemem sobie poradzić. Ogromne potrzeby to m.in. odbudowa dróg. Trzeba przygotować się do tego zadania i logistycznie i finansowo. – kontynuował dyrektor – Jestem wam ogromnie wdzięczny za to gospodarskie, mądre i rzeczowe podejście. Za poświęcenie, dla którego wprost brakuje słów. Otrzymacie wszelkie wsparcie, jakie będzie potrzebne. Nie tylko finansowe, ale też organizacyjne, etatowe i duchowe. Będziemy się starali z poziomu dyrekcji generalnej LP zapewnić wszelką pomoc. Najbliższa narada kierownictwa LP i dyrektorów rdLP odbędzie się na terenie RDLP w Toruniu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru klęski żywiołowej.” 

Następnie dyrektor Konieczny wspomniał byłego dyrektora RDLP w Toruniu: „Bardzo serdecznie dziękuję Panu dyrektorowi Januszowi Kaczmarkowi. Ogromna praca, ogromna zasługa, jest za co dziękować. Dziękuję mu za służbę jaką wykonał dla polskich lasów. Polskie lasy to doceniają” (gromkie brawa na sali).

„Tu na terenie dyrekcji toruńskiej – mówił dyrektor – jest bardzo dobra kadra, bardzo dobrzy ludzie. Są ludzie, którzy mają i wielkie pasje, i różne doświadczenia. Dyrektora Bazelę proszę o współpracę, a was proszę o wsparcie dla niego. (…) Jak patrzę na Państwa jestem przekonany, że sobie poradzicie, dacie radę. (…)

Panie Boże pobłogosław polskie Lasy Państwowe, błogosław Polskę! Przecież obchodzimy Stulecie Odzyskania Niepodległości. Darz Bór!” – zakończył dyrektor Konieczny.

Powołani do służby Ojczyźnie
O. Zdzisław Klafka – rektor Wyższej Szkoły, gospodarz obiektu podkreślił, że „Dzisiejsza uroczystość ma wielką godność. Ważny jest w tym akcent Stulecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Gratuluję organizatorom, że uroczystość została przygotowana z tak wielkim sercem. Słowa dzisiaj wypowiedziane wzruszają, budują i budzą nadzieję.”

Ojciec Klafka wspomniał własne dzieciństwo i wczesną młodość, kiedy w lasach bytowskich zbierał jagody i grzyby, i tam spotykał leśników: „Było nas zbieraczy wielu i pamiętam, że las nas łączył. Pamiętam zapach żywicy, szum sosen. Wtedy myślałem o powołaniu… kapłańskim. Las pomógł mi doświadczać tej duchowej sfery ludzkiego życia. (…)

Bardzo wysoko cenię etos zawodu ludzi lasu, który wy sami podkreślacie i na który się powołujecie. To jest ważne. Jeżeli ten etos będziemy na Chrystusie budować, to będziemy zawsze ludźmi solidarności i ludźmi, którzy będą mieć satysfakcję ze swojej posługi. Jesteście służbą mundurową, zatem jesteście szczególnie powołani do służby Ojczyźnie.” – podkreślił ojciec Klafka. 

Wyrazy uznania za trud pracy i życzenia wszelkiej pomyślności złożyli leśnikom: dr Krzysztof Kannenberg – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Janusz Halak – Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i Tomasz Markiewicz – dyrektor RDLP w Poznaniu, a Mateusz Stopiński odczytał adres prof. dr. hab. Jana Szyszko skierowany do leśników Kujaw i Pomorza z życzeniami dalszych sukcesów.

Część artystyczna
Kwartet smyczkowy z Państwowej Szkoły Muzycznej w Toruniu wykonał kilka nastrojowych utworów klasycznych z akcentami patriotycznymi. Przeplatane były one wierszami podobnego charakteru we wspaniałej interpretacji aktora Teatru Wilama Horzycy – Pawła Kowalskiego.

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie.

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować  gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą,
Tęskno mi, Panie.

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”
Tęskno mi, Panie.”

(…)
Spotkanie zakończył poczęstunek i rozmowy leśnej braci z gośćmi.