Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy i strażacy rozmawiali o pożarach

Zakończyła się dwudniowa I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Ochrona przeciwpożarowa lasów”. Podczas dwóch dni prelekcji i pokazów naukowcy, strażacy i leśnicy próbowali odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące pożarów lasów.

Konferencja, która była współorganizowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu, kujawsko-pomorski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi odbyła się w dniach 26-27 marca 2015 r. w hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach pod Toruniem. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz. Konferencję, swoją obecnością, uświetniła Ewa Mes, wojewoda kujawsko-pomorski.

W konferencji wzięli udział leśnicy, strażacy, przedstawiciele samorządów, biur urządzania lasu, kolei, uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych, a także producenci sprzętu przeciwpożarowego, rzeczoznawcy i in.

 

Pierwszy dzień obfitował w krótkie lecz ciekawe i treściwe wystąpienia prelegentów, które zapoczątkował dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek wystąpieniem pt. „Aktualny stan i zagrożenia lasów kujawsko-pomorskich".  Zwrócił w nim uwagę na dobry stan lasów regionu oraz na prowadzone inwestycje, w tym szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę przeciwpożarową, które w 2014 roku wyniosły ponad 15 mln zł.

Nie brakło interesujących wystąpień dot. wpływu ognia na gleby leśne, systemów informatycznych pomocnych w wykrywaniu pożarów, praktycznych zagadnień związanych z logistyką gaszenia pożarów i wykorzystania bezzałogowych statków latających (dronów) w leśnictwie i ochronie mienia.

Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów Leśnych Kazimierz Stańczak w swoim wystąpieniu przeanalizował pożary lasów z ostatnich pięciu lat, próbując uchwycić reguły rządzące ich powstawaniem.

Drugi dzień konferencji upłynął pod znakiem manewrów w lesie, podczas których – z bieżącym komentarzem – prezentowano akcję ratowniczą w trudnych warunkach terenowych, zabezpieczenie logistyczne sztabu zarządzającego akcją gaśniczą oraz przepompowywanie wody w różnych wariantach.

Wystąpienia, obecność praktyków związanych z zapobieganiem i walką z pożarami oraz prezentowane stoiska z nowoczesnym sprzętem dawały uczestnikom konferencji możliwość wymiany poglądów, doświadczeń i poznania najnowszych technologii wykrywania i zwalczania żywiołów.