Asset Publisher Asset Publisher

LEŚNICY dla NIEPODLEGŁEJ

"Leśnicy dla Niepodległej" to tytuł nowej książki, która ukazała się w końcówce 2018 roku staraniem oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Jak napisano we wstępie publikacji: „Książka Leśnicy dla Niepodległej opowiada o leśnikach, ich rodzinach, środowisku, otoczeniu, miejscach, w których żyli i o trudnych wyborach, których musieli dokonywać w ciężkich czasach. Są wśród nich dyrektorzy lasów, nadleśniczowie, leśniczowie, ludzie w zielonych mundurach leśnika polskiego. Łączy ich to, że wszyscy razem i każdy z osobna są w jakiś sposób pięknie niezwyczajni.

W tym gronie najliczniej reprezentowani są leśnicy Kujaw i Pomorza, wszak publikację przygotowali leśnicy tego właśnie regionu. Upomniano się też o leśników Kresowych, bo kto miałby to zrobić, jeśli nie współcześni polscy leśnicy? Zamieszczono wspomnienie o kilku z nich z województwa lwowskiego i wileńskiego II Rzeczypospolitej”.

Okolicznością, która przyświecała pracy nad prezentowaną książką jest Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pisze o tym w Słowie wstępnym profesor Maria Szupryczyńska, autorka wspomnienia o swoim ojcu, leśniczym Władysławie Urbańskim: „Przedstawione w tomie Leśnicy dla Niepodległej biografie polskich leśników pokazują, jak ściśle ich losy są splecione z losami Polski i historią Lasów Państwowych, dla których ofiarnie pracowali w okresie nawet nieco dłuższym niż ostatnie stulecie. Niektórzy z nich urodzili się bowiem w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku i pracę leśnika zaczynali na terenie różnych zaborów jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Większość z nich jednak zdobywała wykształcenie i podejmowała pracę w Lasach Państwowych już w niepodległej Polsce. Obok wybitnych osobowości, budujących fundamenty tej instytucji w młodym państwie polskim, scalonym po rozbiorach, znajdujemy wiele innych niezwykłych postaci leśników, którzy wykonywali ogromną pracę organiczną u podstaw na różnych stanowiskach – od dyrektorów Dyrekcji Lasów i nadleśniczych, poprzez leśniczych i podleśniczych aż do gajowych. Niezależnie od miejsca w hierarchii, służbę swą pełnili z wielkim oddaniem i kompetencją. Byli to ludzie ze wszech miar ciekawi, ich porywające historie czyta się z zapartym tchem.”

Nakład książki Leśnicy dla Niepodległej nie jest zbyt duży (2 400 egz.) i został podzielony do dyspozycji dyrektora i 27 nadleśniczych nadleśnictw RDLP w Toruniu oraz oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego. Zainteresowani tematem, którzy nie dotrą do publikacji drukowanej, mogą się z nią zapoznać  na stronie internetowej RDLP w Toruniu: www.torun.lasy.gov.pl gdzie zamieszczono ją w formacie PDF. Zapraszamy do lektury.