Asset Publisher Asset Publisher

Leśna Skrzynia Skarbów

Projekt edukacyjny ,,Leśna Skrzynia Skarbów'' organizowany jest przez Przedszkole Niepubliczne ,,Tęcza'' w Bydgoszczy, Miasto Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Nadleśnictwo Żołędowo. Polega na realizowaniu zajęć o tematyce leśnej, przyrodniczej i ekologicznej w oparciu o materiały dydaktyczne zgromadzone w „Leśnej Skrzyni Skarbów”. Skrzynia podróżuje po placówkach przedszkolnych i szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, które biorą udział w projekcie, według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Przed rozpoczęciem minionego roku szkolnego, wszyscy organizatorzy ,,Leśnej Skrzyni Skarbów'' zgodnie ustalili, że pomimo niepewnej sytuacji związanej z pandemią, kolejna edycja projektu się odbędzie. Oczywiście niemożliwym było zachowanie wcześniejszej formy, czyli wędrowania od placówki do placówki skrzyń wypełnionych różnymi pomocami naukowymi. Postanowiliśmy, że projekt w roku szkolnym 2020/2021 przyjmie formę online.

Cel, który przyświecał nam od momentu utworzenia ,,Leśnej Skrzyni Skarbów'', pozostał ten sam - poznanie przez dzieci środowiska przyrodniczego lasu, kształtowanie wrażliwości i szacunku do przyrody, wyrabianie nawyków proekologicznych. Podczas realizacji zajęć w placówkach, nauczyciele korzystali z materiałów przesłanych online oraz pomocy naukowych zgromadzonych w przedszkolach i szkołach podczas minionych edycji projektu. W organizowanej po raz XII ,,Leśnej Skrzyni Skarbów'' udział wzięło 2700 dzieci oraz 170 nauczycieli z 21 placówek przedszkolnych i 16 szkół podstawowych.

Szkolenia dla nauczycieli

Jesienią zaprosiliśmy nauczycieli na zdalne szkolenie ,,Jak dzięki drzewom stać się szczęśliwszym i zdrowszym'', na którym opowiadaliśmy o korzyściach płynących z kąpieli leśnych i zachęcaliśmy do korzystania podczas spacerów ze wszystkich zmysłów, do uważniejszego obcowania z naturą. Wiosną spotkaliśmy się ponownie online, tym razem prezentując ciekawostki o darach natury i zdrowiu, które z nich płynie. 

Wystawy prac w parku nadleśnictwa

W czerwcu każde przedszkole i szkoła podstawowa, które brały udział w projekcie, przygotowały wystawę prac wykonanych przez dzieci podczas realizowania projektu. Tę część ,,Leśnej Skrzyni Skarbów'' udało się zorganizować w tradycyjnej formie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w namiocie wystawowym w parku Nadleśnictwa Żołędowo.

A na zakończenie gra terenowa!

W ramach zakończenia XII edycji projektu, nauczyciele z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli w Bydgoszczy, Pani Grażyna Szczepańczyk oraz Pan Piotr Szczepańczyk, przygotowali grę terenową. W parku nadleśnictwa w różnych punktach zostały rozmieszczone kody QR, pod którymi kryły się ciekawe zadania przyrodnicze oraz wskazówki dotyczące lokalizacji kolejnych miejsc do odszukania. Podczas pokonywania trasy, każdy uczestnik mógł sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą oraz odwiedzić najciekawsze miejsca w Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Oczywiście nie mogło zabraknąć dyplomów i nagród, które ufundowało Miasto Bydgoszcz.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji projektu w roku szkolnym 2021/2022! Informacje dotyczące kolejnej edycji, zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook projektu, który można znaleźć pod linkiem:
https://www.facebook.com/lesnaskrzyniaskarbow :) 

Projekt edukacyjny ,,Leśna Skrzynia Skarbów'' organizowany jest przez: Przedszkole Niepubliczne ,,Tęcza'' w Bydgoszczy, Miasto Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Nadleśnictwo Żołędowo.