Asset Publisher Asset Publisher

N. Gołąbki: Leśna Aleja Niepodległości

Z inicjatywy leśników Nadleśnictwa Gołąbki na Pałukach, zaprojektowano utworzenie Leśnej Alei Niepodległości przez posadzenie stu drzew, okazałych sadzonek lipy drobnolistnej, wzdłuż drogi powiatowej Rogowo-Janowiec Wielkopolski.

Na skraju kompleksu leśnego Nadleśnictwa Gołąbki w sąsiedztwie miejscowości Rogowo, ciężko doświadczonego przez ubiegłoroczną nawałnicę, 12 października 2018 roku, powstała Leśna Aleja Niepodległości. Jest ona trwałym symbolem wkładu pałuckich leśników nie tylko w odbudowę zniszczonych drzewostanów, ale także – radości jaką niesie ze sobą świętowanie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
11 listopada 1918 roku dla mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, podobnie jak dla całej Polski, to ważna data, oznaczająca odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. Z okazji stulecia tych wydarzeń w całym kraju odbywają się uroczystości dla upamiętnienia doniosłej rocznicy. W przedsięwzięciach rocznicowych biorą udział również leśnicy. We współpracy ze społeczeństwem, sadzą drzewa, aleje, parki, lasy dla… Niepodległej, przeznaczając na ten cel dorodne drzewka, m.in. młode dęby, graby, lipy.

Pomysł ludzi w zielonych mundurach
W uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Żninie, w pasie drogowym, 12 października 2018 roku, posadziliśmy dorodne drzewka lipy drobnolistnej. Dla zapewnienia udatności wykorzystano sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Do sadzenia zaprosiliśmy partnerów samorządowych, organizacje pozarządowe, nauczycieli, zakłady usług leśnych, strażaków, policjantów, myśliwych, przedstawicieli zakładów przerobu drewna, osoby duchowne, media. Każdy miał szansę posadzić rocznicowe drzewko i zostać jego patronem. Na tą okoliczność przygotowano nie tylko sadzonki, ale i pamiątkowy obelisk łączący akcję sadzenia z doniosłą rocznicą. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy certyfikat – tytuł patrona „swego” drzewa i tytuł opiekuna Leśnej Alei Niepodległości. Będziemy zachęcać do zaglądania w to miejsce, obserwacji warunków wzrastania, osobistej troski. Liczymy, że pod pieczą patrona, drzewa utworzą z czasem dojrzałą aleję. To będzie wspólny wkład ludzi, którym na sercu leży historyczna spuścizna oraz ochrona zasobów naturalnych regionu.

Łączymy cele społeczne z pamięcią historyczną
Nasz projekt – Leśna Aleja Niepodległości – wpisuje się w cele społeczne rozwoju Gminy Rogowo, zakładające rozwój infrastruktury turystycznej oraz ochronę dóbr kulturowych regionu. Jest zbieżny z harmonogramem działań przewidzianych strategią rozwoju powiatu żnińskiego, w części dotyczącej ochrony przyrody i krajobrazu, poprawy stanu infrastruktury technicznej i jakości życia mieszkańców.

Leśna Aleja Niepodległości ma szansę stać się częścią ścieżki edukacyjnej uruchomionej na turystycznym szlaku rowerowo-pieszym. Staraniem Gminy powstaje tu ciąg komunikacyjny zachęcający do zwiedzania okolicy, poznawania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. Obelisk w miejscu udostępnionym dla turystyki będzie trwałym przykładem inicjatywy Nadleśnictwa Gołąbki upamiętniającej Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Świadkiem tego wydarzenia jest też Papieski Dąb Niepodległości poświęcony w maju br. w Watykanie przez Papieża Franciszka, posadzony tuż przy obelisku, razem z Aleją; przez długie lata będzie czuwał nad sąsiadującym z nim młodym lasem.

Piękna akcja łączy nie tylko partnerów projektu, ale i serca mieszkańców regionu. Pozostawia trwały ślad w postaci zagospodarowania obiektu, który posłuży ludziom i przyrodzie. Wzrastające lipy będą świadkami patriotycznego uniesienia, do którego dołączyli gołąbkowscy leśnicy.