Asset Publisher Asset Publisher

Lasy posadzone

Wiosenna kampania sadzenia lasów zakończyła się. W regionie rosną nowe lasy.

Kujawsko-pomorscy leśnicy odnowili 3130 hektarów lasów, które zastąpiły dojrzałe drzewostany, podlegające użytkowaniu rębnemu, w tym w ramach tzw. przebudowy. Dodatkowo, leśnicy zalesili 70 hektarów nowych gruntów, na których wcześniej lasu nie było. Powierzchnia lasów, a zatem i lesistość regionu sukcesywnie rosną. Około 180 hektarów odnowień leśnicy zaplanowali na jesień.

– W ubiegłym roku w pełni zrealizowaliśmy naszą część planu określanego w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości. Zakładał zalesienie 8100 hektarów nowych gruntów do roku 2020. Nam udało się to wykonać już w 2014 roku – mówi dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek. – Choć podaż gruntów możliwych do zalesienia z roku na rok maleje, będziemy starali się dalej powiększać powierzchnię lasów w regionie. Województwo kujawsko-pomorskie, ze względu na żyzne ziemie i tradycje rolniczego wykorzystania gruntów, należy do obszarów o niskiej lesistości na mapie naszego kraju. Dlatego każdy nowy hektar lasu jest szczególnie cenny – dodaje dyrektor.

Trzy tysiące hektarów, na których rosną nowe lasy to powierzchnia ponad czterech tysięcy boisk piłkarskich! Na tym obszarze posadzonych zostało ok. 25 milionów sadzonek. Szkółki leśne nadleśnictw RDLP w Toruniu każdego roku produkują połowę sadzonek liściastych, połowę iglastych. Wiele z drzewek trafi na potrzeby przebudowy drzewostanów polegającej na zamianie monokultur sosnowych rosnących na zbyt żyznych dla nich siedliskach na zróżnicowane gatunkowo i bardziej odporne lasy mieszane.

W tym roku leśnicy zakończyli także odnawianie powierzchni poklęskowej w Nadleśnictwie Trzebciny, gdzie w 2012 r. trąba powietrzna zniszczyła 450 hektarów lasów.