Asset Publisher Asset Publisher

Lasy pogrążone w ciszy

1 listopada to dzień refleksji i zadumy nad życiem i przemijaniem. Czas wspomnień o tych, którzy żyli przed nami, którzy odeszli.

Jest wiele miejsc, mogił, cmentarzy, miejsc straceń w naszych lasach związanych z dramatycznymi często dziejami naszej Ojczyzny. W tym czasie je odwiedzamy…

Lasy skrywają wiele tajemnic a wśród nich ślady kultury, tradycji, historii. Czasami są to obiekty architektury, czy archeologii, budowle obronne, ale najczęściej chyba miejsca pamięci związane z najnowszą historią kraju i narodu.

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny myślimy o tych, którzy żyli przed nami. Odwiedzamy groby, cmentarze. Trzeba pamiętać, że i leśne ostępy kryją wiele takich miejsc. Niektórych z nich, bezimiennych, związanych z czasem wojny i okupacji, już prawie nikt nie odwiedza.

Leśnicy czczą pamięć poległych i dbają o miejsca ich spoczynku rozproszone po lasach. Również w tym roku zapalimy światełka w tych miejscach, jako symbol wiary i pamięci, o tych którzy za nasz kraj oddali życie.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu znajduje się wiele miejsc pamięci. Są to mogiły, miejsca straceń i pomniki upamiętniających wydarzenia, których świadkami były lasy. Część z nich poświęcona jest również leśnikom, którzy ginęli za ojczyznę, czy to w czasie wojen, czy powstań narodowych.

Z dotychczasowych badań i poszukiwań wiadomo, że w okresie II wojny światowej i pierwszych latach powojennych zginęło i było pomordowanych ponad 150 leśników z terenu dzisiejszej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Ich krótkie biogramy znalazły się w publikacji pt. „Indeks leśników…” Opracowanie to zamieszczamy poniżej w formacie PDF.