Asset Publisher Asset Publisher

N. Rytel: Las dla Niepodległej

Swój wkład w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mają również leśnicy z Rytla, którzy uczcili ją w typowy dla leśnej braci sposób – sadząc wraz z zaproszonymi gośćmi sto pamiątkowych dębów. Było to jednocześnie symboliczne rozpoczęcie prac związanych z przywracaniem lasu na tereny zniszczone przez ubiegłoroczną nawałnicę. „Las dla Niepodległej” rośnie nieopodal wieży widokowej, którą Nadleśnictwo Rytel uroczyście oddało do użytku 6 listopada. Wieża widokowa usytuowana jest przy drodze krajowej nr 22, w okolicy skrzyżowania z drogą do miejscowości Zapora. Przy obiekcie zlokalizowane jest miejsce postoju pojazdów. Nadleśnictwo Rytel zaprasza do zwiedzania i bezpiecznego korzystania z nowo udostępnionego obiektu.

Słowo wstępne do zebranych skierował nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel Zbigniew Łącki, natomiast przecięcia „leśnej wstęgi” dokonali wspólnie Poseł na Sejm RP Aleksander Mrówczyński i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Bartosz Michał Bazela. Obiekt pobłogosławił ks. Sylwester Bąk, proboszcz parafii pw. MP Królowej Różańca Św. w Rytlu, a okolicznościową katechezę, w której nie brakowało wątków leśnych i patriotycznych, wygłosił ks. dziek. Jarosław Kaźmierczak, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi.

Nadleśniczy Zbigniew Łącki w swoim wystąpieniu podkreślił, że lokalizacja wieży jest nieprzypadkowa, znajduje się ona bowiem w geometrycznym środku powierzchni klęskowej Nadleśnictwa Rytel. Leśnicy chcą w tym miejscu pokazać jak wygląda gospodarka leśna na terenie po nawałnicy, przede wszystkim w jaki sposób przebiegają prace związane z uprzątaniem i zagospodarowaniem powierzchni poklęskowej. Na razie można z niej zobaczyć ogrom zniszczeń dokonanych przez ubiegłoroczną nawałnicę, choć miejscami ukazują się już fragmenty, na które został przywrócony las. Warto podkreślić, że skład gatunkowy nowych upraw jest dostosowany do lokalnych warunków siedliskowych U podnóża wieży usytuowano tablice edukacyjne pokazujące m.in. rozmiar i charakter szkód w skali nadleśnictwa, jak również zasięg „klęski stulecia” w całym kraju. Zwiedzający dowiedzą się również jakie są działania leśników i perspektywy przywrócenia lasu na zniszczonych terenach. Sporo uwagi poświęcono również kwestiom udostępniania terenów leśnych po nawałnicy. Z kolei naprzeciwko wieży, po drugiej stronie drogi krajowej, zwiedzający będą mieli inny widok – obszar ok. 1 ha z połamanym drzewostanem. Pozostawiono go jako „żywy pomnik”, świadectwo kataklizmu, który rok temu spustoszył między innymi Bory Tucholskie. Jednocześnie możliwe będzie obserwowanie w niewielkiej skali w jaki sposób przebiega naturalna regeneracja lasu po wystąpieniu szkód od wiatru.

Oficjalną część rocznicowej uroczystości dopełniło posadzenie przed siedzibą Nadleśnictwa Rytel „Dębu Niepodległości” pobłogosławionego przez Papieża Franciszka w dniu 23.05.2018 r. podczas pielgrzymki delegatów Lasów Państwowych do Rzymu. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to drugie pamiątkowe drzewo posadzone w tym roku w Nadleśnictwie Rytel. W czerwcu świętowaliśmy 150. rocznicę powstania nadleśnictwa i z tej okazji posadzona została pamiątkowa lipa drobnolistna.