Asset Publisher Asset Publisher

Kwiaty dla Powstańców

W czwartek, 1 sierpnia br. o godz. 17 przy pomniku Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej w Toruniu delegacja leśników miejscowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie 1944 roku było największym tego typu zrywem zbrojnym przeciwko niemieckiemu okupantowi podczas II wojny światowej. Warszawiacy podjęli jeszcze jedną próbę wywalczenia wolności i niepodległości dla stolicy i dla Polski. Powstanie upadło, ale z walki o niepodległość Polacy nigdy nie zrezygnowali.

W uroczystościach toruńskich, upamiętniających 75. rocznicę wybuchu Powstania uczestniczyli: grono kombatantów, przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści, służby mundurowe, w tym delegacja leśników regionu kujawsko-pomorskiego, reprezentanci wielu organizacji, instytucji społecznych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy grodu Kopernika. Ogromnie optymistyczną wymowę miała obecność na tej patriotycznej uroczystości młodzieży oraz całych wielopokoleniowych rodzin.

W programie uroczystości, która rozpoczęła się punktualnie o godz. 17 (jak niegdyś Powstanie) przy pomniku Ku Czci Żołnierzy AK młoda harcerka odczytała fragment wspomnień powstańczych Marii Biedermann-Kowalewskiej. Wystąpił prezydent Torunia Michał Zaleski. Śpiewano też powstańcze pieśni. Rozdawane było specjalne wydanie „Gazetki Powstańczej”.

Delegacje złożyły wieńce i wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej. Na szarfie wiązanki składanej przez leśników widniał napis „Pamięć, cześć i chwała Powstańcom Warszawskim! Dyrektor i leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.”

Ostatnim punktem podniosłej uroczystości był występ orkiestry Wojska Polskiego z Toruniu, która wykonała wiązankę melodii powstańczych.