Asset Publisher Asset Publisher

N. Lutówko: Kwatera łowiecka w ogniu

W budynku gospodarczym w Sypniewie na terenie siedziby OHZ Lutówko wybuchł pożar… tak wyglądał początek scenariusza ćwiczeń straży pożarnej.

Zgodnie z rocznym harmonogramem ćwiczeń w dniu 26 lutego 2019 roku w Sypniewie na obiekcie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Lutówko odbyły się manewry straży pożarnej. Założenie do ćwiczeń obejmowało powstanie pożaru w jednym z pomieszczeń obiektu oraz konieczność ewakuacji jednego z poszkodowanych pracowników i udzielenie mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowym elementem ćwiczeń była budowa stanowiska wodnego na zbiorniku przeciwpożarowym Nadleśnictwa Lutówko zlokalizowanym w pobliżu obiektu.  W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki z Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim oraz druhowie z OSP KSRG Sypniewo, OSP Lubcza i OSP Zakrzewek. Strażacy podczas działań mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką zagrożeń obiektu, rozkładem dróg dojazdowych oraz rozmieszczeniem pomieszczeń, a także zastosowanymi w obiekcie urządzeniami i instalacjami przeciwpożarowymi.

Jak zawsze w takich przypadkach celem ćwiczeń było między innymi doskonalenie zasad współpracy poszczególnych służb, sprawdzenie systemu powiadamiania alarmowania, praktyczne sprawdzenie  punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Wszystkie elementy ćwiczeń zostały wykonane perfekcyjnie. Strażacy wykazali się pełnym profesjonalizmem. Mamy nadzieję, że tego typu działania będziemy prowadzić tylko w ramach ćwiczeń, a nie realnych zagrożeń pożarowych.