Asset Publisher Asset Publisher

Kontynuacja prac nad programem AUL

Jedną z form działalności Lasów Państwowych w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, jest szeroko rozumiane udostępnianie lasów dla społeczeństwa. Dlatego leśnicy podejmują szereg prac w celu zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości urządzeń turystycznych zlokalizowanych w lasach.

W dniu 20.06.2017 r., osoby zajmujące się zagadnieniami turystyki i udostępniania lasu z sześciu nadleśnictw naszej RDLP, zapoznały się ze zorganizowaną przez ORWLP w Bedoniu ekspozycją prototypowych urządzeń przeznaczonych do rekreacyjnego udostępniania lasu. Ekspozycja powstała na podstawie rekomendacji ekspertów, pracowników LP oraz pracy Piotra Barwika (z Nadleśnictwa Dąbrowa), która zwyciężyła w konkursie ogłoszonym w 2016 r. na „przygotowanie nowej koncepcji urządzeń turystycznego zagospodarowania lasu przeznaczonej dla Programu własnego PGL LP pt. >>Aktywne udostępnianie lasu (AUL)<<".

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani m.in. z zakresem zlecenia DGLP dla ORWLP w Bedoniu, w zakresie programu „Aktywne udostępnianie lasu" oraz z dotychczasowymi i planowanymi działaniami, w tym z prezentacją urządzeń AUL wg nowych projektów (wizualizacjami).

Po zapoznaniu się z ekspozycją, zorganizowaną w plenerze zadrzewień ORWLP w Bedoniu, uczestnicy wyjazdu, w formie wypełnienia kart ocen, wyrazili opinię i spostrzeżenia, które będą analizowane na etapie przygotowania ostatecznej dokumentacji projektowej urządzeń.