Asset Publisher Asset Publisher

N. Gołąbki: Konkurs na najlepszą monografię rozstrzygnięty

Rozstrzygnięcie Konkursu Najlepsza monografia nadleśnictwa Lasów Państwowych zorganizowanego przez Redakcję „Przeglądu Leśniczego" oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przy wsparciu firmy Andreas Stihl sp. z o.o.

Jury konkursowe w składzie:

      - dr hab. inż. Władysław Kusiak – przewodniczący (Przegląd Leśniczy);

      - prof. dr hab. Halina Bułczyńska-Zgółka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);

      - dr inż. Anna Dymek-Kusiak (Przegląd Leśniczy);

      - mgr inż. Piotr Grygier (Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej);

      - prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu);

      - prof. dr hab. Tadeusz Janicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);

     - dr Edward Marszałek (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie);

     - dr inż. Benedykt Roźmiarek (Ośrodek Kultury Leśnej);

     - mgr Cezary Zamojski (Studio Zamojski)

w dniu 14 lutego 2017 r. dokonał wyboru najlepszej monografii nadleśnictwa Lasów Państwowych.

 

1. Miejsce:

Nadleśnictwo Sarnaki. Z dziejów lasów nadbużańskich

Rafał Zubkowicz, Sarnaki 2016,

2. Miejsce:

Dzieje Nadleśnictwa Włoszakowice. 90 lat historii

Ryszard Łopusiewicz, Przemysław Kuchcicki, Włoszakowice 2015

3. Miejsce:

Dwie długości życia sosny. Nadleśnictwo Wyszków wczoraj i dziś 1794–2014

Ewa Kaczyńska, Wyszków 2014

 

Wyróżnienia:

Z dziejów lasów nad górną Osławą i Wisłokiem (Nadleśnictwo Komańcza)

Edward Orłowski, Krosno 2014

           

Lasy Pałuckie. Z dziejów Nadleśnictwa Gołąbki 1796–2016

Marian Przybylski, Gołąbki 2016

 

Historia lasów gdańskich. Od dóbr oliwskich i puckich do Nadleśnictwa Gdańsk

Krzysztof Jażdżewski, Gdańsk 2016

 

Uroczyste podsumowanie połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w Gołuchowie, w dniu 11.05.2017 r. Bliższe informacje zostaną przekazane w kolejnym komunikacie oraz w przygotowywanej relacji prasowej.

 

Władysław Kusiak – przewodniczący jury konkursowego