Asset Publisher Asset Publisher

Jubileusz setnych urodzin Nadleśniczego

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu złożył życzenia Panu Nadleśniczemu Henrykowi Mulczyńskiemu z okazji Jego setnych urodzin.

Wśród leśników panuje przekonanie, że drzewa które sadzą, będą oglądać w pełnej okazałości dopiero ich wnuki. Życie pokazuje, że czasami leśnik może cieszyć oko owocami swojej pracy sprzed…80 lat.

Pan Nadleśniczy Henryk Mulczyński niedawno obchodził swoje setne urodziny. Z tej okazji przyjął serdeczne życzenia od Leśników – nie tylko z Nadleśnictwa Gołąbki, gdzie w latach 1966 – 1981 był nadleśniczym, ale również od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.  Uroczystość była również okazją do odznaczenia Pana Nadleśniczego odznaką „Zasłużony dla lasów kujawsko-pomorskich” oraz licznych wspomnień.

Pan Henryk Mulczyński ukończył studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, po których rozpoczął pracę w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu w charakterze taksatora leśnego w Sekcji Urządzania Lasu. W kolejnym etapie drogi zawodowej pracował w Nadleśnictwie Miradz, a  później objął stanowisko nadleśniczego w Nadleśnictwie Szarłata (obecnie teren Nadleśnictwa Trzebciny) i Nadleśnictwie Gołąbki.

Panu Nadleśniczemu życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha i ogromnej porcji optymizmu.