Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZI.270.7.27.2020

Nazwa zadania: Opracowanie, druk i dostawa kwartalnika Życie lasów kujawsko-pomorskich. Biuletyn RDLP w Toruniu.

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, które wynosiła: brutto 112 043,40 zł.

  1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w dniu 8 lutego 2021
    o godzinie 10:30 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

AGA PRESS Agencja Wydawniczo Reklamowa Wydawnictwo Aleksander

ul. Kotlarska 8, 06-100 Pułtusk

45 600,00 zł

47 880,00 zł

2.

Pracownia C&C Sp. z o.o .

ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa

68 721,60

74 219,33 zł

3.

PROGRES WYDAWNICTWO DRUK REKLAMA

ul. Mjr. Hubala-Dobrzyńskiego70, 41-218 Sosnowiec

61 600,00 zł

66 528,00 zł

4.

ZAPOL Sobczyk Sp. j.

Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

72 512,00 zł

76 137,60 zł

5.

FENIKS MEDIA GROUP

ul. Na Wierzchowinach 1D, 30-222 Kraków

142 400,00 zł

149 520,00 zł

6.

Agencja Wydawnicza PAJ-Press S.C.

ul. Długa 82, 97-200 Tomaszów Maz.

73 600,00 zł

77 280,00 zł

7.

STUDIO ARTYSTYCZNO-REKLAMOWE POMORZE, Marek Abramowicz

ul. Przechowska 13, 85-564 Bydgoszcz

100 528,00 zł

105 554,40

 

3. Złożone oferty zawierały wymagane informacje i oświadczenia.

4. Jedna oferta wpłynęła po terminie składania ofert, o godz. 10.40, w związku z tym nie została otwarta.

5. Oferta z najniższą ceną nie przekraczała kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

6. Po dokonaniu oceny wg. kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym Komisja Przetargowa przekaże informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację sporządził: Mariola Karczewska,Sekretarz Komisji