Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o planowanym wznowieniu prac

Informujemy, że planowane jest wznowienie prac przygotowawczych, polegających na usunięciu drzewostanów pod budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku 2, z wyłączeniem fragmentu terenów w okolicach Źródlisk (w Nadleśnictwie Solec Kujawski).

U podstaw tej decyzji leżą przesłanki, przemawiające za płynnością prac na tej kluczowej dla naszego regionu inwestycji drogowej.  Jednocześnie ochrona ważnych przyrodniczo miejsc, jak okolice Źródlisk, jest dla nas równie istotna.

Po ponownej, dogłębnej analizie wątków związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi w przedmiotowej sprawie, uznaliśmy, że wznowienie prac na odcinku 2 z wyłączeniem obszarów Źródlisk, w sprawie których toczą się postępowania, jest najlepszym rozwiązaniem.

Aktualnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu prowadzi rozmowy w przedmiotowej sprawie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, które pozwolą podjąć działania zgodne z obowiązującymi przepisami oraz nie zagrożą terminowej realizacji inwestycji.