Asset Publisher Asset Publisher

Historia na wolnym powietrzu

Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu w obecnej strukturze formalno-prawnej została utworzona w 1925 r. W bieżącym roku mija 95 lat jej działalności i to stało się przyczynkiem kilku przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Jednym z nich jest wystawa na wolnym powietrzu (wszak mamy epidemię) umieszczona na ogrodzeniu gmachu Dyrekcji Lasów przy ul. Mickiewicza 9 w Toruniu.

Dzieje Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wpisane są w historię kraju, regionu i miasta. Pierwotnie, już w 1920 r., gdy Wielkopolska i Pomorze wróciły do macierzy, Dyrekcja Lasów Państwowych funkcjonowała w strukturach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 1924 r. ukazało się rozporządzenie prezydenta RP o wyodrębnieniu administracji lasów państwowych jako samodzielnej gałęzi administracji państwowej. W ślad za tą decyzją Rada Ministrów, z dniem 1 lutego 1925 r., powołała w całym kraju 10 dyrekcji Lasów Państwowych, w tym Dyrekcję LP w Toruniu.

  

 

Kolejne etapy „Z dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 1925-2020” – bo taki jest tytuł wystawy – pokazano na 21 tablicach poglądowych. Są wśród nich tematy poświęcone dyrektorom okresu międzywojennego, budowie gmachu dyrekcji oddanego do użytku w 1930 r., wielkim gradacjom owadów, które boleśnie dotknęły lasy kujawsko-pomorskie w latach 1924-1932. Jest też wykaz imienny 149 leśników, którzy w czasie wojny i okupacji zginęli z rąk niemieckich, rosyjskich i funkcjonariuszy UB. Mamy tablicę poświęconą wielkim powojennym zalesieniom, kiedy w regionie Kujaw i Pomorza przybyło ponad 100 tys. ha lasów.

Ostatni etap dziejów Dyrekcji LP i czasy współczesne pokazano na dziewięciu tablicach zawierających podstawowe informacje o gospodarce leśnej, ochronie przyrody, zagrożeniach lasów, w tym wspomnienie niedawnego „huraganu stulecia” z 2017 r. i pierwsze sukcesy w odbudowie zniszczonych wówczas lasów.

Wystawę kończy swoiste zaproszenie do odwiedzania lasów kujawsko-pomorskich, gdyż obfitują one w rozliczne atrakcje przyrodnicze, turystyczne i rekreacyjne. A ma to szczególne znaczenie w obecnym czasie zagrożenia ze strony COVID-19.

Wystawę można oglądać codziennie podczas spaceru na styku ul. Mickiewicza 9 i Moniuszki w Toruniu, a także online w załączonej galerii.

Projekt i wykonanie wystawy: Marek Abramowicz – Studio POMORZE.