Asset Publisher Asset Publisher

Festyn Archeologiczny w Biskupinie

Biskupin to miejsce szczególne w naszym kraju, o którym uczymy się na lekcjach historii. Dzięki sławie jaką się cieszy rok rocznie przyciąga kilkadziesiąt tysięcy osób. Dzięki współpracy z Muzeum w Biskupinie od kilkunastu lat na festynie archeologicznym obecne jest stoisko Lasów Państwowych.

Od 13 do 21 września bieżącego roku odbył się w Biskupinie już XX Festyn Archeologiczny. Przebiegał on pod hasłem „Kamień, brąz, żelazo". Frekwencja na festynie wyniosła 35 tysięcy osób z całego kraju i zza granicy. Uczestnictwo w imprezie było okazją do podróży w czasie przez epoki historyczne, w których surowce te były podstawą ludzkiej cywilizacji.

Otwarcie festynu miało w tym roku szczególny wymiar, gdyż Wiesław Zajączkowski dyrektor muzeum Archeologicznego w Biskupinie, za wybitne osiągnięcia,  został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, przyznanym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wręczenia dokonał doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej profesor Tomasz Nałęcz.

Obecnie wystawa jest organizowana przez Nadleśnictwo Gołąbki w stałym pawilonie i w jego otoczeniu. W obsłudze stoiska uczestniczyli leśnicy z Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu: Bydgoszcz, Miradz, Szubin, Włocławek, Różanna i Żołędowo.

Biorąc pod uwagę doświadczenia z minionych lat, leśnicy przygotowali różnorodne formy edukacji, które zarówno uczą, jak i zapewniają dobrą zabawę. Prezentowano tablice zawierające  informacje o polskich lasach i działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz inne eksponaty uwrażliwiające na problematykę zaśmiecania lasów i zagrożenia pożarowego. Największym powodzeniem cieszyły się quizy i krzyżówki wiedzy leśnej. Zwiedzający mogli dzięki specjalnym zestawom poznać lepiej drzewa i grzyby naszych lasów. Niezmiennie dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych, cieszyła się mini puszcza z eksponatami spreparowanych zwierząt.

Odwiedzający otrzymali wiele materiałów promocyjnych i reklamowych przygotowanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych oraz przywiezionych przez nadleśnictwa biorące udział w obsłudze stoiska. Leśnicy odpowiadali na wiele pytań dotyczących naszej pracy, które zadawali zarówno młodsi, jak i starsi.

Doświadczenia zdobyte podczas spotkań z odwiedzającymi wskazują na ogromną potrzebę kontynuowania edukacji przyrodniczo-leśnej wśród społeczeństwa, szczególnie w zakresie wiedzy o polskich lasach i działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Dzięki uczestnictwu w Festynie Archeologicznym w Biskupinie zrealizowano szczególne działanie edukacyjne w interesującej  formie. Była to również okazja do atrakcyjnej promocji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.