Asset Publisher Asset Publisher

Ewakuacja - ratowanie zdrowia i życia

Człowiek od zawsze unikał niebezpieczeństw, starając się zagwarantować sobie możliwie jak największe poczucie bezpieczeństwa. Obecnie różne systemy czuwają nad nami, jednak nie jesteśmy w stanie definitywnie wyeliminować sytuacji niebezpiecznych. Dlatego warto szkolić się, aby w sytuacjach zagrożenia, szybko i sprawnie uniknąć ryzyka. Właśnie po to ćwiczymy!

W środę 23 października br. w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu miało miejsce szkolenie z zakresu ewakuacji ludzi oraz obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkolenie składało się z dwóch części - w pierwszej zostały przedstawione, a raczej przypomniane, uczestnikom szkolenia zasady ewakuacji z budynku RDLP. Natomiast w drugiej uczestnicy mieli okazję sprawdzić, jak w praktyce wygląda użycie podręcznego sprzętu gaśniczego, czyli różnego rodzaju gaśnic, koca gaśniczego i hydrantu. W ramach szkolenia, w warunkach kontrolowanych, mieliśmy okazję gasić palący się gaz propan-butan, który wydobywał się z butli, a także palący się olej spożywczy i paliwa płynne, które płonęły na specjalnej tacy.

Wrażenia ze szkolenia były pełne emocji, bo choć to były warunki kontrolowane, to nie codziennie zdarzają się sytuacje, które trenowaliśmy.

Najważniejsze jest, byśmy umieli poradzić sobie z niebezpieczeństwem, kiedy takie wystąpi.