Asset Publisher Asset Publisher

Cyfrowi Wolontariusze posadzili "Las GovTech Festival"

Na terenie najbardziej zniszczonego przez huragan 100-lecia nadleśnictwa, Cyfrowi Wolontariusze w dniu 17 maja br. dołożyli swoją cegiełkę w odbudowę lasów.

Młodzi ludzie, którzy pomagają cyfrowo osobom starszym w ramach akcji Wspieraj Seniora zainicjowali dzisiaj powstanie "Lasu GovTech Festival" o powierzchni 10 ha. Las ten w latach swojego maksimum możliwości przyrostu, będzie pochłaniał rocznie nawet 40 ton dwutlenku węgla.

Delegacja Cyfrowych Wolontariuszy wraz z Panią Justyną Orłowską Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech, posadziła dzisiaj dęby bezszypułkowe na powierzchni zniszconej przez huragan w 2017 roku. Ten symboliczny gest jest ekologiczną inicjatywą prosto z cyfrowego świata. Dowodzi tego, że bez względu na pole naszego codziennego działania, wszyscy możemy wspierać trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, a przez to wspierać przyrodę.

Inicjatywa Cyfrowy Wolontariusz, podejmowana w ramach GovTech Festiwalu, będąca częścią Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów ma na celu nie tylko promowanie bezinteresownej pomocy osobom wykluczonym.

“Cieszę się, że dzięki współpracy tak wielu podmiotów, nasz wspólny cel, jakim jest pomaganie innym rozszerza się właśnie o aspekt cyfrowy. Szczególnie teraz, kiedy bez technologii nie wyobrażamy sobie załatwiania najbardziej prozaicznych czynności. Zależy nam na tym, by jak najwięcej obywateli korzystało z usług publicznych, które dostępne są już teraz oraz na stałym dodawaniu do tego katalogu kolejnych. Jednocześnie, równie kluczowe jest dla nas to, by te usługi były dostępne, bezpieczne i łatwe w użytku dla każdego. Co więcej, każda aktywność cyfrowa w ramach akcji #CyfrowyWolontariusz pozwala nam nie tylko pomagać innym, ale też brać udział w akcji odbudowy lasów na terenach dotkniętych klęską żywiołową. Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to projekt, który uwidacznia najlepsze cechy naszego społeczeństwa - gotowość do pomocy innym, zdolność do współpracy i solidarność międzypokoleniową. Takie inicjatywy pokazują, że możemy łączyć się w działaniu i razem osiągać więcej.” - Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTechcyfrowo, ale także zwiększanie kompetencji użytkowników internetu, przełamanie analogowych barier i zachęcenie do korzystania z najnowszych cyfrowych rozwiązań. 

Cyfrowi Wolontariusze, którzy zgłosili chęć cyfrowej pomocy osobom starszym zostali odpowiednio przeszkoleni w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Cyfrowy Wolontariusz to nie tylko aktywność w sferze internetowej, ale również realne działanie, ponieważ to dzięki ich aktywności powstanie “Las GovTech Festival”.

"Otacza nas cyfrowy świat. Także my, leśnicy, korzystamy z nowoczesnych technologii dla celów gospodarki leśnej. Dlatego mamy świadomość, że korzystanie z technologii teleinformatycznych jest kluczowe i aktywnie staramy się wspierać tego rodzaju działania które mają na celu ograniczenie tzw. wykluczenia cyfrowego. Chcąc jednocześnie Cyfrowym Wolontariuszom pokazać naturę w jej pełnym bogactwie po raz kolejny podejmując współpracę z Kancelarią Premiera i włączając się w akcję Cyfrowego Wolontariatu zainicjowaną przez GovTech Polska. To tym bardziej cenna inicjatywa, że pośrednio skierowana jest do tych którzy - w tym trudnym pandemicznym czasie - z cyfrowego wykluczenia wyłączają kolejne grupy seniorów. Łączymy tym samym dwa ważne współczesne elementy: technologię i ekologię, dodatkowo wprowadzając ważny aspekt edukacji przyrodniczej.” – Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Dziękujemy za dzisiejsze wspólne sadzenie lasu  - cyfrowy gest w świecie przyrody!