Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczyli koordynację służb

Na terenie Nadleśnictwa Osie przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-sztabowe na wypadek awaryjnego lądowania samolotu pasażerskiego

Samolot pasażerski w wyniku awarii silników podjął próbę awaryjnego lądowania na jeziorze Radodzierz. Podczas tego manewru kadłub rozwarstwił się. Część samolotu wpadła na brzeg jeziora. Pozostała część osiadła na dnie. Rozerwany kadłub samolotu, wielu poszkodowanych, pożar lasu, zaginieni – to tylko najważniejsze elementy ćwiczeń przeprowadzonych 24 września na terenie Leśnictwa Osiny.

Celem przeprowadzonych działań było sprawdzenie gotowości wszystkich służb ratowniczych do działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci zdarzenia w ruchu powietrznym, a także doskonalenia zadań związanych z systemem alarmowania, czasem dojazdu na miejsce zdarzenia, udzielania pomocy poszkodowanym, współdziałania ze służbą leśną jako zarządcy terenu, na którym doszło do zdarzenia czy wykorzystaniu sprzętu i środków technicznych.

Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu powołano doraźny zespół zadaniowy do przeprowadzenia działań interwencyjnych na terenie Nadleśnictwa Osie. Na dowódcę Grupy Interwencyjnej wyznaczono Adama Gotowalskiego – pełniącego obowiązki komendanta Straży Leśnej w Nadleśnictwie Gniewkowo. Do dyspozycji dowódcy podczas ćwiczeń pozostawało sześć dwuosobowych patroli Straży Leśnej z sąsiednich nadleśnictw.

W trakcie współpracy z innymi służbami na miejscu katastrofy strażnicy leśni uczestniczyli w akcji gaszenia pożaru lasu, prowadzili działania poszukiwawcze, kierowali ruchem w miejscach dotkniętych katastrofą. Niektóre służby biorące udział w neutralizacji skutków katastrofy prowadziły wspólne działania ze strażą leśną, korzystając z zaplecza logistycznego strażników. Sprawne dotarcie do miejsc katastrofy zapewniały pojazdy terenowe.

Nadrzędnym celem ćwiczeń było zbadanie przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania przygotowując środki pozoracji działań. Były to m.in. makieta samolotu pasażerskiego, znajdująca się w zasobach Wojskowych Zakładów Lotniczych oraz odpowiednia charakteryzacja pozorantów.

Na zakończenie podsumowano zrealizowane ćwiczenia oraz oceniono uczestników biorących w nich udział. Przedstawiono raport końcowy kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej ćwiczenia.