Asset Publisher Asset Publisher

Chwalmy chwasty!

Nadleśnictwo Dobrzejewice, tak jak pozostałe nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, posiało kwietną łąkę.

Najpierw wybór odpowiedniej lokalizacji, potem przygotowanie terenu, by w końcu - etapami - w dniach 29 kwietnia i 7 maja, obsiać 0,12 ha kwietnej łąki. Tak leśnicy Pomorza i Kujaw, w tym ci z Dobrzejewic, poprzez własny przykład przekonują, że zakładanie łąki ma sens...

Na koniec już tylko wzruszenie (nie tylko ziemi) oraz przywałowanie… Pogoda leśnikom sprzyjała. Deszcz ochrzcił i nawodnił jak trzeba.

Zastępca dyrektora RDLP w Toruniu – Pan Bartosz Pewniak i leśnicy z Dobrzejewic - razem, ramię w ramię, posiali rodzime bogactwo gatunkowe: gorczycę białą, łubin wąskolistny, chaber bławatek, złocień zwyczajny, wykę siewną, mak polny, jeżówkę purpurową, kąkol polny, len trwały, szałwię lekarską, facelię błękitną, rumianek pospolity, słonecznik, czarnuszkę siewną, ostróżkę polną, nostrzyk żółty, groszek pachnący, kolendrę siewną, żmijowca i wiele więcej… Kwietny zawrót głowy!

Zróbmy modę na chwasty

W trakcie przygotowania terenu pod łąkę, działania leśników spotykały się z żywym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców. Pomysł wywoływał aplauz i aprobatę. Widać, że potrzebujemy naturalności. A kwietna łąka to swego rodzaju powrót do korzeni. Dosłownie i w przenośni. Kwietne „chwasty” towarzyszyły ludziom od zarania dziejów. Rosły przy osadach, na łąkach, znano i wykorzystywano je ze względu na właściwości lecznicze.

Dzisiejsza moda na równo przystrzyżone trawniki pozbawiła przestrzeń, szczególnie tę miejską - koloru, faktury, a przede wszystkim bogactwa gatunkowego. Jak Natura uczy nas od wieków, nie pozostało to bez wpływu na kolejne ogniwa łańcucha, w tym na populację owadów zapylających. Monokultury - czy to w lesie, na polu, czy miejskich ogródkach – przyrodzie nie sprzyjają.

Pospolite ruszenie

Skąd pomysł na sianie łąki kwietnej? Okazją stały się tegoroczne obchody Światowego Dnia Pszczół, które przypadają ną 20 maja. Wysianie kwietnej łąki, to nie tylko cenny wkład w rezerwuar pokarmowy dla pszczół, ale akcja edukacyjna.

Leśnicy chcą zwrócić uwagę na konieczność zmiany myślenia: na ten bardziej EKO. Chcą zarazić kwietnym wyzwaniem.

- Mamy nadzieję, że choćby fragment takiej łąki powstanie w przydomowych ogródkach, a w miejskich trawnikach,  bardziej przyjaznym okiem zacznie się patrzeć na wszelkiego typu chwasty – mówi Sylwester Tułodziecki, nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice.

Kwiecisty Kaszczorek

Dobrzejewicka łąka kwietna powstała na gruncie rolnym, będącym w zarządzie nadleśnictwa - w granicach Torunia, dokładnie w Kaszczorku przy ulicy Turystycznej.

Pinezka: Krajoznawcza 7 – Mapy Google

Dlaczego tutaj? Odpowiedź jest prosta. W przeciwieństwie do wyjałowionych trawników, łąki kwietne to ostoja różnorodności biologicznej. W "betonowych" miastach, każdy fragment parków, nieużytków, terenów zieleni jest na wagę złota. Pszczelego złota! To tu, bardziej niż w lesie, brakuje gatunków dla zapylaczy.

Nieopodal Kaszczorka, w lesie, na Szkółce leśnej Bielawy usytuowane są ule - 40 pszczelich rodzin. Kontenerowa produkcja na szkółce sprzyja w minimalizacji stosowania chemii. Dlatego pszczoły na dobrzejewickiej szkółce czują się wyjątkowo dobrze, a posiana w pobliżu łąka na pewno przyciągnie naszych lotnych przyjaciół! I nie tylko ich…

Szacuje się, że z wielogatunkową łąką kwietną związanych jest nawet kilkaset gatunków owadów, małych ssaków, ptaków, gadów i płazów oraz kilkadziesiąt gatunków roślin. Teren pokryty tego typu roślinnością wchłania nadmiar wody i ją magazynuje.

„Tu powstaje kwietna łąka”

Rośliny łąkowe mają nawet 25 razy głębszy system korzeniowy niż trawa. Sianie takich łąk, bądź niewykaszanie tam gdzie się zawiązują - to odpowiedź na globalne zmiany klimatu i panujące susze. Szczególnie w aglomeracjach miejskich i w ich pobliżu, kwietna łąka tak jak lasy, przyczynia się do wyłapywania spalin, szkodliwych pyłów z powietrza. Jeden metr kwadratowy posianej łąki jest w stanie wyłapać tyle zanieczyszczeń co 5-letnie drzewo!

Zapuścić trawnik

- W trakcie przygotowania terenu pod łąkę kwietną, zwrócono uwagę by pozostawić znajdujące się tu naturalne zapusty – odrośla i samosiejki topoli czy robinii akacjowej – mówi Wojciech Stec, leśniczy Leśnictwa Bielawy i kierownik Gospodarstwa Szkółkarskiego Bielawy.

Symbolicznie dnia 7 maja, posadzono, także nektarodajne drzewa biocenotyczne: jarzęby, bzy koralowe, klony czy dzikie grusze. Takie właśnie gatunki leśnicy sadzą przy okazji wymiany pokoleniowej lasu – na zrębach i w zakładanych ekotonach. To „codzienny” wkład w ochronę pszczół w samym lesie!

- Miejsce, gdzie powstaje kwietna łąka w Nadleśnictwie Dobrzejewice, może stać się biocenotyczną oazą dla miejskiej pustyni – mówi Bartosz Pewniak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

W Lasach Państwowych, śródleśne łąki są często wydzierżawiane kołom łowieckim i służą jako wzbogacenie bazy żerowej dla leśnych zwierząt. Tam, gdzie znajdują się na nich gatunki cenne, chronione, leśnicy dbają o terminowe wykaszania zgodnie z wymaganiami gatunku.

Pozostawiane w lesie martwe drewno, pniaki po drzewach czy leżące na dnie lasu gałęzie – to idealne miejsce do zimowania wielu dzikich zapylaczy. Hotele dla owadów, które można zakupić lub zrobić samodzielne z naturalnych elementów takich jak trzcina, szyszki czy nawiercone krążki drewna – to miejska, balkonowa alternatywa dla zimujących owadów.

Leśnicy z niecierpliwością czekają na pierwsze, kwietne efekty. Po tygodniu od siania pierwszego fragmentu - kiełkują już pierwsze rośliny!!!