Asset Publisher Asset Publisher

N. Lutówko: Biurowiec po remoncie

Dnia 28 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej siedziby Nadleśnictwa Lutówko.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy NMP Królowej Polski w Lutówku pod przewodnictwem księdza kanonika Mariana Kotewicza. W kolejnej części otwarcia naszej nowej siedziby pracownicy nadleśnictwa oraz zaproszeni goście zebrali się na placu przed wyremontowanym budynkiem. 

Korzystając z okazji uroczystości upamiętniliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny przez posadzenie Dębu Niepodległości. Został on pobłogosławiony przez Papieża Franciszka 23 maja 2018 roku w Rzymie - podczas pielgrzymki leśników do Watykanu.

W symbolicznym sadzeniu drzewka wzięli udział: Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – Pan Roman Dobrzyński, Wicestarosta Sępoleński – Pan Andrzej Marach oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko – Pan Marek Gackowski

Ksiądz Wojciech Głogowski – proboszcz parafii w Bysławiu, odmówił modlitwę po sadzeniu. Prałat Andrzej Koss – proboszcz parafii w Śliwicach – kapelan myśliwych i leśników, pobłogosławił nową siedzibę Nadleśnictwa Lutówko.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście, ale ostatnie cięcie należało do  Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko – Pana Marka Gackowskiego.

Gospodarz zaprosił gości na salę narad, gdzie wszystkich przywitał i przedstawił prezentację multimedialną na temat historii naszego nadleśnictwa. Po wystąpieniu nadleśniczego głos zabrali goście, który podkreślali, że nowo wybudowany obiekt będzie ozdobą ziemi krajeńskiej.

Na koniec goście mieli okazję zwiedzić każde biuro i porozmawiać z pracownikami na temat pracy leśnika. Oprawę uroczystości uświetnił zespół sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Lutówko.

Ostatni remont budynku odbył się w latach 1983 – 1985, kiedy to przebudowany został XIX-wieczny budynek biurowy nadleśnictwa. Podczas ostatnich prac, które rozpoczęły się w 2017 roku rozebrana została najstarsza część budynku oraz dobudowano zupełnie nowe skrzydło.
Końcowy efekt modernizacji, który możemy dzisiaj podziwiać robi wrażenie – zapraszamy do galerii. Dzięki wysokiemu standardowi wykończenia wnętrz praca w nowych warunkach będzie bardziej przyjemna i wydajna.