Asset Publisher Asset Publisher

BIULETYN 76 (ŻYCIE LASÓW KUJAWSKO-POMORSKICH), NR 3, LIPIEC-WRZESIEŃ 2015 R.

 • WYDARZENIA
  • Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego w Toruniu
  • Pierwszy dyrektor upamiętniony
  • Święto Lasu w Borach Tucholskich
  • Byliśmy w Ziemi Świętej
 • EDUKACJA ZAWODOWA
  • Wyjazdowa narada nadleśniczych
  • Szkolenia hodowlano-ochronne
 • OCHRONA PRZYRODY
  • Cenne wrzosowiska
 • NASZE NADLEŚNICTWA
  • Nadleśnictwo Woziwoda
  • Krótki reportaż z Woziwody
  • Komorza w przebudowie
  • Łąki z historią
  • Kompleks edukacyjny w Woziwodzie
  • Przeszczepić siłę dębu
  • Malowanie natury
 • WYDARZENIA
  • 15 lat Bractwa Św. Huberta w Śliwicach
 • KARTY Z NASZEJ HISTORII
  • Dyrektor Władysław Chwalibogowski (1889-1955)
  • Inspektor Karol Garbaczyński (1899-1966)
 • TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI
  • Młodzi, zdolni, pracowici
 • EDUKACJA LEŚNA
  • Leśnicy na pikniku nad Wisłą
  • Śniadanie na trawie
 • SPORT
  • Bieg Szlakiem Leśnych
 • SZKOLENIE ZAWODOWE
  • Ogólnopolskie szkolenie Straży Leśnej w Plaskoszu
 • DOOKOŁA ŚWIATA
  • Herbata na Saharze, cz. 2
 • Z ŻAŁOBNEJ KARTY
  • Nadleśniczy śp. Tadeusz Samek (1925-2015)
 • GALERIA
  • Wierszem, kredką i pędzlem
  • Lasy Janusza Andrzejczaka

Resources to get