Asset Publisher Asset Publisher

20-lecie działalności

Minęło 20 lat od utworzenia Nadleśnictwa Cierpiszewo. Z tej okazji w Nadleśnictwie Cierpiszewo odbyło się uroczyste spotkanie załogi połączone z oddaniem do użytku nowej sali edukacyjnej.

10 sierpnia – pamiętnego dla Lasów Państwowych – 1992 roku, kiedy to wybuchały największe w powojennej historii Polski pożary lasu, na terenie ówczesnego Nadleśnictwa Gniewkowo rozpoczął się wielki pożar lasu. Żywioł strawił niemal 3 tys. ha lasów Puszczy Bydgoskiej na zawsze odciskając piętno w krajobrazie Puszczy Bydgoskiej. Dwa lata później, w roku 1994, utworzono Nadleśnictwo Cierpiszewo w celu ułatwienia organizacji prac przy zagospodarowaniu pożarzyska.

26 listopada 2014 roku zorganizowano spotkanie leśników z gośćmi połączone z otwarciem nowej sali edukacyjnej w budynku obok nadleśnictwa. Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, straży pożarnych, policji, kościoła, myśliwych, organizacji pozarządowych, a także szkół współpracujących na co dzień z Nadleśnictwem Cierpiszewo. Oprócz miejscowych pracowników Lasów Państwowych nie zabrakło także dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i leśników z sąsiednich nadleśnictw.

Na wstępie nadleśniczy Nadleśnictwa Cierpiszewo Dariusz Mularzuk w krótkiej prezentacji przybliżył genezę tej jednostki wraz z jej charakterystyką, omawiając następnie możliwości sali edukacyjnej i jej wyposażenia. W budynku, gdzie znajduje się sala będzie również funkcjonował nowoczesny punkt alarmowo-dyspozycyjny, a także dwa skromne pokoje gościnne, głównie na potrzeby pobytu pracowników Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku podczas masowych pojawów owadów i ich zwalczania. Niezwykle interesujący dla gości, jak się okazało, był krótki film dokumentalny, na którym kilka dni po pożarze uwieczniono zniszczenia, jakich dokonał żywioł.

Miłym akcentem jubileuszu było podziękowanie obecnemu na uroczystości, byłemu nadleśniczemu Nadleśnictwa Cierpiszewo Kazimierzowi Wrzoskowi. Dawny szef jednostki nie szczędził z kolei słów uznania nie tylko dla współpracowników nadleśnictwa, ale i pracowników. Nadleśniczy Mularzuk dziękując poprzednikowi podkreślił wartość zespołu ludzkiego i dobrej, koleżeńskiej atmosfery panującej wśród załogi, jakie pozostawił po sobie emerytowany nadleśniczy Wrzosek. Wspomniał także o nagrodzie Lidera Polskiej Ekologii, jaką nadleśnictwo otrzymało za zagospodarowanie pożarzyska. Była to pierwsza tego typu nagroda nadana jednostce Lasów Państwowych.

Uroczystego przecięcia wstęgi, otwierającego nowy obiekt edukacyjny dokonali gremialnie dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek, były nadleśniczy Kazimierz Wrzosek, wójt gminy Wielka Nieszawka Kazimierz Kaczmarek oraz nadleśniczy Dariusz Mularzuk.

Następnie przyszedł czas na przemówienia gości. Głos zabrał dyrektor toruńskiej dyrekcji, wspominając przygnębiający widok setek hektarów spalonego lasu. Opisał też historię swojej decyzji o utworzeniu Nadleśnictwa Cierpiszewo, które miało podjąć trud przywrócenia lasu na terenie dotkniętym klęską. Dyrektor podziękował obecnym i emerytowanym pracownikom nadleśnictwa za zdeterminowaną i systematyczną pracę. Dziś obszar dotknięty 20 lat temu stanowią doskonałej jakości drzewostany, które były z mozołem zasadzone i hodowane przez leśników. Na pamiątkę jubileuszu, dyrektor Kaczmarek wręczył nadleśniczemu pamiątkową grafikę Leona Wyczółkowskiego wraz z życzeniami dla całej załogi jednostki.

Po oficjalnej części uroczystości sygnalista zaprezentował metody wabienia zwierząt, a dzieci ze szkoły im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce wystąpiły ze spektaklem dotyczącym śmiecenia w lesie. Na końcu przyszedł czas na urodzinowy tort nadleśnictwa, ozdobiony znakami przypominającymi nie tylko o 20-leciu nadleśnictwa, ale i o 90-leciu Lasów Państwowych.