Asset Publisher Asset Publisher

11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

W okresie zimy, gdy utrzymują się niskie temperatury jednym z podstawowych obowiązków myśliwych jest dokarmianie zwierzyny.

Ważne jest, aby pokarm dostarczany był regularnie w stałych punktach. Istotna jest ilość podawanego pożywienia, podczas mrozów wykłada się go więcej, natomiast w czasie odwilży stosunkowo mniej. Na terenie Nadleśnictwa Osie myśliwi z koła łowieckiego Wda 89 przygotowują paśniki przed nadchodzącym ochłodzeniem. Do karmy podawanej zwierzynie należą m.in. buraki, ziemniaki, jabłka czy marchew. Myśliwi dbają również o stały dostęp zwierzyny do składników mineralnych, głównie soli podawanej w postaci tzw. lizawek.Tekst: Katarzyna Kufel
Foto: Marcin Konieczka