Asset Publisher Asset Publisher

"Ochroniarze" w Białowieży

„Prastara Puszczo trwaj wiecznie w swej potędze i pięknie…

...ucz nas jak kochać ojczystą przyrodę".

Tegoroczne szkolenie organizowane przez Wydział Ochrony Lasu, RDLP w Toruniu dla pracowników nadleśnictw, z zakresu ochrony lasu i ochrony przyrody, odbyło się 09-12 października na terenie Puszczy Knyszyńskiej i Białowieskiej.

Miejsca i czas szkolenia nie były przypadkowe. Historię Puszczy Białowieskiej oraz ostatnie wydarzenia z nią związane powinni poznać wszyscy leśnicy, a obecny stan zachowania tych lasów najlepiej zobaczyć na własne oczy.

W Puszczy Knyszyńskiej przedstawiciele Nadleśnictwa Krynki zapoznali uczestników wyjazdu z problemem zachowania lasów na terenach porolnych oraz przyjętymi sposobami zagospodarowania tych drzewostanów. Grunty zalesione w latach 70 ubiegłego wieku dziś stanowią głównie lasy sosnowo-świerkowe. Drzewa porażone hubą korzeni Heterobasidion są zajmowane przez owady np. kornika ostrozębnego Ips acuminatus. Możliwość zachowania drzewostanów jest obecnie upatrywana w przyspieszonej przemianie pokoleń i wprowadzaniu lasotwórczych gatunków drzew liściastych.

Podczas pobytu na terenie Białowieskiego Parku Narodowego leśnicy wraz z wykwalifikowanymi przewodnikami mogli zwiedzić Rezerwat Ścisły Białowieskiego Parku Narodowego. W Instytucie Badań Ssaków specjalnie dla pracowników nadleśnictw RDLP w Toruniu wykład dotyczący populacji wilka w kontekście najnowszych badań prowadzonych w Białowieży poprowadził prof. K. Schmidt. Temat był przyczynkiem do wielu zasadnych pytań co do przyszłości tego gatunku i możliwości współistnienia z człowiekiem.

Plan szkolenia obejmował lustrację obszarów nadleśnictw Białowieża i Hajnówka objętych m.in. gradacją kornika drukarza, jednak awaria autokaru szybko zweryfikowała plany. Uczestnicy szkolenia z entuzjazmem przyjęli alternatywną propozycję i dalsza część szkolenia odbyła się na rowerach. Inżynier nadzoru Nadleśnictwa Białowieża, Andrzej Antczak sprawnie przeorganizował trasę przejazdu, dzięki czemu pojawiła się niepowtarzalna szansa obserwacji białowieskiej przyrody na dwóch kołach. Trasa obejmowała tereny, gdzie:

•    w wyniku gradacji kornika drukarza nastąpił rozpad drzewostanów świerkowych,
•    wykonano prace z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
•    po ubiegłorocznych pracach z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego przeprowadzono prace odnowieniowe.

Aktywny dzień podsumowano na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Nadleśnictwie Białowieża, gdzie ustalono, że odkrywanie Puszczy Białowieskiej na rowerze było optymalnym rozwiązaniem.

Tymczasem awaria autokaru okazała się poważna i konieczne było podstawienie autobusu zastępczego, który szczęśliwie przywiózł wszystkich do Torunia.

Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość posłuchania historii miasta Białystok. Poznali także dzieje Supraśla, które przedstawiła bardzo interesująco Pani Iwona Zinkiewicz – pracownik Nadleśnictwa Supraśl. Odwiedzili Muzeum Ikon gromadzące pond 1400 dzieł, przejętych przez celników granicznych. Zwiedzili także Muzeum Druku w Supraślu, gdzie naocznie obserwowali wytwarzanie papieru czerpanego z celulozy.
Na trasie szkolenia znalazła się także miejscowość Kruszyniany. Wieś zamieszkują m.in. Polacy pochodzenia tatarskiego, którym nadał tu ziemie Jan III Sobieski. W Kruszynianach znajduje się drewniany meczet i czynny cmentarz muzułmański (mizar). Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z kulturą tatarską przedstawioną przez prawdziwego Tatara, który z humorem opowiedział o tradycjach i zwyczajach na przykładzie swojej rodziny.

Nieocenioną pomoc, wsparcie merytoryczne i organizacyjne podczas szkolenia zapewnili pracownicy z Nadleśnictw Supraśl, Krynki i Białowieża, przy współpracy Pani Marii Bieleckiej z RDLP w Białymstoku. Dziękujemy.

Jednocześnie organizatorzy szkolenia dziękują wszystkim uczestnikom za atmosferę podczas szkolenia, która sprzyjała rozmowom, wymianie poglądów i doświadczeń, a także zadawaniu rzeczowych pytań z pogranicza gospodarki leśnej i ochrony przyrody.