Asset Publisher Asset Publisher

"Kruszynek" - nowy rezerwat

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 25 lutego 2014 roku powołany został na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo nowy rezerwat przyrody.

"Kruszynek" jest rezerwatem torfowiskowym, który swoją ochrona objął dotychczasowy użytek ekologiczny oraz fragment odnogi jeziora Kruszyńskiego. Powierzchnia rezerwatu to 8,42 ha, a otuliny - 11,03 ha. W całości położony jest na gruntach Skarbu Państwa - w większości w zarządzie Nadleśnictwa Przymuszewo, a także Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (cześć jeziora). Także otulina w większości znajduje się na gruntach w zarządzie nadleśnictwa, a pozostała jej część na gruntach prywatnych.

Jest to dobrze zachowane torfowisko alkaliczne wykształcone na lądowiejącej zatoce jeziora. Warstwa torfu ma od 80 do 45 cm grubości przy granicy z lustrem wody.

Flora i roślinność jest typowa dla mechowisk. Najcenniejszymi jej składnikami są:

  • Lipiennik Loesela 
  • Turzyca dwupienna
  • Kruszczyk błotny
  • Mszar nastroszony
  • Chwytnikowiec lśniacy
  • Błotniszek wełnisty
  • Haczykowiec błyszczący

Znaczna część rezerwatu obejmuje dobrze wykształcone i zachowane siedlisko przyrodnicze "Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk" (7230).

 

Na podstawie Uzasadnienia Zarządzenia RDOŚ w Gdańsku z 25 lutego 2014 r.