Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Powierzchnia gruntów leśnych w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wynosi ponad 456 tys. hektarów, w tym lasy zajmują 433 tys. ha.

Lesistość w regionie kujawsko-pomorskim wynosi 23,4 procent (wg stanu na 2012 r.). Ze względu na długie tradycje rolniczego wykorzystania gruntów na tym obszarze jest ona niższa od przeciętnej w Polsce (która w tym samym czasie wynosiła 29,3 proc.).

 

Ogólna zasobność drewna na pniu w RDLP Toruń to ponad 101,4 mln m3, natomiast średnia zasobność na 1 hektarze osiąga 242 m3. Przeciętny wiek tutejszych drzewostanów wynosi 62 lata.

 

 Struktura siedlisk leśnych na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu

Udział siedlisk

 

 

 

Struktura gatunkowa lasów Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu (według zajmowanej powierzchni)

 Skład gatunkowy