Asset Publisher Asset Publisher

Zmiana warunków dostępu do sieci telekomunikacyjnych Nadleśnictwa Jamy

Warunki dostępu do sieci telekomunikacyjnych - Realizując obowiązek określony art. 39b ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu publikuje aktualne warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy.