Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Głównym produktem, dostarczanym przez lasy, jest oczywiście drewno. Jego roczne pozyskanie w nadleśnictwach, nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu, osiągnęło poziom ok. 2,03 mln m sześc.

Z tej ilości ok. 40% drewna pochodziło z cięć rębnych, natomiast 60% - z cięć pielęgnacyjnych (tzw. przedrębnych), czyli prowadzonych w drzewostanach, które nie osiągnęły jeszcze wieku rębności. Ogółem cięciami rębnymi objętych jest rokrocznie ok. 2500 ha drzewostanów dojrzałych. Średnio w lasach, nadzorowanych przez RDLP w Toruniu, pozyskuje się ok. 70% miąższości, która rokrocznie przyrasta.

Pozyskanie drewna prowadzone jest w zdecydowanej większości ręcznie za pomocą pilarek, jednak wykorzystywane są również maszyny wielooperacyjne, tzw. harvestery, które dokonują ścinki drewna, a po ścięciu okrzesują je i przerzynają na kłody o takich długościach, jakich wymaga odbiorca.

Udział najważniejszych grup sortymentów w drewnie pozyskiwanym przez nadleśnictwa RDLP Toruń przedstawia się następująco: iglaste tartaczne 33%, papierówki iglaste 39%, liściaste tartaczne 4%, papierówki liściaste 7%, opał iglasty i liściasty razem 6%, pozostałe sortymenty (w tym drobnica opałowa i użytkowa) 11%.

Oprócz drewna pozyskiwane są także choinki, których rocznie sprzedaje się ok. 11 tysięcy sztuk. Wśród tzw. użytków ubocznych na wymienienie zasługują m.in. płody runa leśnego (grzyby, jagody), których pozyskanie jednak jest prowadzone przez miejscową ludność, głównie na potrzeby własne, i dlatego nie jest prowadzona ewidencja skali tego użytkowania. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nie prowadzi się pozyskania żywicy. Powodem jest zarówno niska opłacalność samego pozyskania tego surowca, jak i wywołane żywicowaniem uszkodzenia odziomkowych, a więc najcenniejszych fragmentów drewna sosny, które w efekcie jest niechętnie nabywane przez przemysł drzewny.

Warto również odnotować, że każdego roku na uprawy leśne oraz do odbiorców zewnętrznych trafia nie mniej, niż 25 milionów (!) sztuk sadzonek, wyprodukowanych w naszych szkółkach leśnych.